Adam Sniezek

Imię i nazwisko: Adam Sniezek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1951-02-25

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Orzechowka

Okreg wyborczy: 38 Rzeszow

Stan cywilny: kawaler

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii,1974

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: informatyk

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-02-25 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Orzechowka (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 38 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii,1974 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z informatyk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w lutym
- w 25 dniu miesiąca