Andrzej Chrzanowski

Imię i nazwisko: Andrzej Chrzanowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1948-04-29

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Bydgoszcz

Okreg wyborczy: 52 Zielona Gora

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Politechnika Wroclawska,Wydzial Budownictwa Ladowego,1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-04-29 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Bydgoszcz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 52 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechnika Wroclawska,Wydzial Budownictwa Ladowego,1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w kwietniu
- w 29 dniu miesiąca