Barbara Blida

Imię i nazwisko: Barbara Blida
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Barbara Blida - X kadencja 1989 - 1991
- Barbara Blida - I kadencja 1991 - 1993
- Barbara Blida - II kadencja 1993 - 1997
- Barbara Blida - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-03-12

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Siemianowice Slaskie

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska,Wydzial Inzynierii Sanitarnej,1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik administracji panstwowej

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-03-12 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Siemianowice Slaskie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Slaska,Wydzial Inzynierii Sanitarnej,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji panstwowej (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w marcu
- w 12 dniu miesiąca