Barbara Blida

Imię i nazwisko: Barbara Blida
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Barbara Blida - X kadencja 1989 - 1991
- Barbara Blida - I kadencja 1991 - 1993
- Barbara Blida - II kadencja 1993 - 1997
- Barbara Blida - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-03-12

Liczba glosow: 80035

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Siemianowice Sl.

Okreg wyborczy: 31 Katowice

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska, Wydzial Inzynierii Sanitarnej - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-03-12 (Data urodzenia)
- posłowie z 80035 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Siemianowice Sl. (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 31 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Slaska, Wydzial Inzynierii Sanitarnej - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w marcu
- w 12 dniu miesiąca