Grazyna Soltyk

Imię i nazwisko: Grazyna Soltyk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"

Data slubowania: 1999-02-09

Data urodzenia: 1948-04-20

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 49 Wloclawek

Stan cywilny: zamezna

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Warszawaski,Wydzial Filologii Polskiej i Slowianskiej,1973

Ukonczona szkola: - Akademia Teologii Katolickiej,Wydzial Teologiczny,1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz - menager

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"
- posłowie z 1999-02-09 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-04-20 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 49 Wloclawek (Okreg wyborczy)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z - Uniwersytet Warszawaski,Wydzial Filologii Polskiej i Slowianskiej,1973 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Teologii Katolickiej,Wydzial Teologiczny,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz - menager (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w kwietniu
- w 20 dniu miesiąca