Izabella Sierakowska

Imię i nazwisko: Izabella Sierakowska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Izabella Sierakowska - I kadencja 1991 - 1993
- Izabella Sierakowska - II kadencja 1993 - 1997
- Izabella Sierakowska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1946-09-22

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Gora Slaska woj. leszczynskie

Okreg wyborczy: 25 Lublin

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie,Wydzial Filologii Rosyjskiej,1970

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz polityczny

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-09-22 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Gora Slaska woj. leszczynskie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie,Wydzial Filologii Rosyjskiej,1970 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w wrześniu
- w 22 dniu miesiąca