Jan Oraniec

Imię i nazwisko: Jan Oraniec
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1954-10-19

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Ozarow

Okreg wyborczy: 45 Tarnobrzeg

Stan cywilny: kawaler

Ukonczona szkola: Technikum Mechaniczne,1976

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: mechanik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-10-19 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Ozarow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 45 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Mechaniczne,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z mechanik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w październiku
- w 19 dniu miesiąca