Jaroslaw Kaczynski

Imię i nazwisko: Jaroslaw Kaczynski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jaroslaw Kaczynski - I kadencja 1991 - 1993
- Jaroslaw Kaczynski - IV kadencja 2001 - 2005
- Jaroslaw Kaczynski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-06-18

Lista: Ruch Odbudowy Polski

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Senator I kadencji

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa,1971

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: wydawca

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-06-18 (Data urodzenia)
- posłowie z Ruch Odbudowy Polski (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Senator I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa,1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z wydawca (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w czerwcu
- w 18 dniu miesiąca