Jozef Zych

Imię i nazwisko: Jozef Zych
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jozef Zych - X kadencja 1989 - 1991
- Jozef Zych - I kadencja 1991 - 1993
- Jozef Zych - II kadencja 1993 - 1997
- Jozef Zych - IV kadencja 2001 - 2005
- Jozef Zych - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1938-03-23

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Giedlarowa

Okreg wyborczy: 52 Zielona Gora

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa,1966

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1938-03-23 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Giedlarowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 52 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa,1966 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1938 roku
- w marcu
- w 23 dniu miesiąca