Miroslaw Sekula

Imię i nazwisko: Miroslaw Sekula
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1955-06-20

Data wygasniecia mandatu: 2001-07-20 Zrzeczenie

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Strzelce Opolskie

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska w Gliwicach,Wydzial Chemiczny,1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-06-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 2001-07-20 Zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Strzelce Opolskie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Slaska w Gliwicach,Wydzial Chemiczny,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w czerwcu
- w 20 dniu miesiąca