Stanislaw Masternak

Imię i nazwisko: Stanislaw Masternak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Stanislaw Masternak - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1946-02-22

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Sanborzec

Okreg wyborczy: 45 Tarnobrzeg

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Tehnikum Mechanizacji Rolnictwa,1965

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-02-22 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Sanborzec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 45 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Tehnikum Mechanizacji Rolnictwa,1965 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w lutym
- w 22 dniu miesiąca