Wojciech Arkuszewski

Imię i nazwisko: Wojciech Arkuszewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Wojciech Arkuszewski - I kadencja 1991 - 1993
- Wojciech Arkuszewski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1948-10-31

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Wroclaw

Okreg wyborczy: 8 Ciechanow

Partia (wybory): Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Fizyki,1971

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-10-31 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Wroclaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 8 Ciechanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Fizyki,1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w październiku
- w 31 dniu miesiąca