Andrzej Lepper

Imię i nazwisko: Andrzej Lepper
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Andrzej Lepper - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1954-06-13

Liczba glosow: 44814

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Stowiecino

Okreg wyborczy: 40 Koszalin

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Panstwowe Technikum Rolnicze

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-06-13 (Data urodzenia)
- posłowie z 44814 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Stowiecino (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 40 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Panstwowe Technikum Rolnicze (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w czerwcu
- w 13 dniu miesiąca