Jozef Nowicki

Imię i nazwisko: Jozef Nowicki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jozef Nowicki - II kadencja 1993 - 1997
- Jozef Nowicki - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1944-08-14

Liczba glosow: 10215

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Gorzow Wielkopolski

Okreg wyborczy: 37 Konin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Ruchu Zawodowego w Moskwie, Wydzial Ekonomiczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-08-14 (Data urodzenia)
- posłowie z 10215 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Gorzow Wielkopolski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 37 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Ruchu Zawodowego w Moskwie, Wydzial Ekonomiczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w sierpniu
- w 14 dniu miesiąca