Maria Dziuba

Imię i nazwisko: Maria Dziuba
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2004-06-17

Data urodzenia: 1945-02-01

Liczba glosow: 3301

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Goszczyn

Okreg wyborczy: 17 Radom

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Prywatna Wyzsza Szkola Ochrony Srodowiska, Wydzial Ochrony Srodowiska - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2004-06-17 (Data slubowania)
- posłowie z 1945-02-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 3301 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Goszczyn (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 17 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Prywatna Wyzsza Szkola Ochrony Srodowiska, Wydzial Ochrony Srodowiska - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1945 roku
- w lutym
- w 01 dniu miesiąca