Bronislaw Owsianik

Imię i nazwisko: Bronislaw Owsianik
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Bronislaw Owsianik - II kadencja 1957 - 1961
- Bronislaw Owsianik - III kadencja 1961 - 1965
- Bronislaw Owsianik - IV kadencja 1965 - 1969
- Bronislaw Owsianik - V kadencja 1969 - 1972
- Bronislaw Owsianik - VI kadencja 1972 - 1976
- Bronislaw Owsianik - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komunikacji i Lacznosci

Okreg wyborczy: 11 Inowroclaw

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komunikacji i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 11 Inowroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)