Beata Mazurek

Imię i nazwisko: Beata Mazurek
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1967-10-19

Liczba glosow: 7012

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Ostrow Mazowiecka

Okreg wyborczy: 7 Chelm

Stan cywilny: mezatka

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: socjolog

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1967-10-19 (Data urodzenia)
- posłowie z 7012 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Ostrow Mazowiecka (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 7 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z socjolog (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1967 roku
- w październiku
- w 19 dniu miesiąca