Kazimierz Matuszny

Imię i nazwisko: Kazimierz Matuszny
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1960-04-03

Liczba glosow: 9033

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Milowka

Okreg wyborczy: 27 Bielsko-Biala

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier automatyk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-04-03 (Data urodzenia)
- posłowie z 9033 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Milowka (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 27 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier automatyk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w kwietniu
- w 03 dniu miesiąca