Wieslaw Woda

Imię i nazwisko: Wieslaw Woda
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Wieslaw Woda - X kadencja 1989 - 1991
- Wieslaw Woda - III kadencja 1997 - 2001
- Wieslaw Woda - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1946-08-17

Liczba glosow: 8818

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Palesnica

Okreg wyborczy: 15 Tarnow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-08-17 (Data urodzenia)
- posłowie z 8818 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Palesnica (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier rolnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w sierpniu
- w 17 dniu miesiąca