Wojciech Mojzesowicz

Imię i nazwisko: Wojciech Mojzesowicz
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Wojciech Mojzesowicz - X kadencja 1989 - 1991
- Wojciech Mojzesowicz - I kadencja 1991 - 1993
- Wojciech Mojzesowicz - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1954-06-25

Liczba glosow: 12601

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Bydgoszcz

Okreg wyborczy: 4 Bydgoszcz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-06-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 12601 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Bydgoszcz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 4 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w czerwcu
- w 25 dniu miesiąca