Aleksander Luczak

Imię i nazwisko: Aleksander Luczak
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Aleksander Luczak - II kadencja 1993 - 1997
- Aleksander Luczak - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 24 Ostroleka

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja redakcyjna, zagadnien ogolnych i przepisow wprowadzajacych Konstytucje

Podkomisje: Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Tytul/stopien naukowy: profesor

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1966, Wydzial Historyczny, sp. historia najnowsza

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 24 Ostroleka (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja redakcyjna, zagadnien ogolnych i przepisow wprowadzajacych Konstytucje (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1966, Wydzial Historyczny, sp. historia najnowsza (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)