Aleksander Luczak

Imię i nazwisko: Aleksander Luczak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Aleksander Luczak - I kadencja 1991 - 1993
- Aleksander Luczak - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1943-10-09

Data wygasniecia mandatu: 2001-12-04 Zrzeczenie

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Legionowo

Okreg wyborczy: 31 Ostroleka

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: profesor nadzwyczajny/doktor habilitowany

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1943-10-09 (Data urodzenia)
- posłowie z 2001-12-04 Zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Legionowo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 31 Ostroleka (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor nadzwyczajny/doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1943 roku
- w październiku
- w 09 dniu miesiąca