Podkomisje: Podkomisja ds. infrastruktury i zaopatrzenia wojska

Andrzej Czajka
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Leszek Bugaj
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Robert Koscielny
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc
Slawomir Nowakowski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Nowa Demokracja - Kolo Poselskie
Stanislaw Dzienisiewicz
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Stanislaw Janas
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Zbigniew Maczka
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci