Czeslaw Fiedorowicz

Imię i nazwisko: Czeslaw Fiedorowicz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Czeslaw Fiedorowicz - II kadencja 1993 - 1997
- Czeslaw Fiedorowicz - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1958-02-21

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Gubin

Okreg wyborczy: 52 Zielona Gora

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Inzynierska ,Instytut Nauk Spolecznych, Organizacji i Zarzadzania,1986

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-02-21 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Gubin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 52 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Inzynierska ,Instytut Nauk Spolecznych, Organizacji i Zarzadzania,1986 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w lutym
- w 21 dniu miesiąca