Czeslaw Fiedorowicz

Imię i nazwisko: Czeslaw Fiedorowicz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Czeslaw Fiedorowicz - III kadencja 1997 - 2001
- Czeslaw Fiedorowicz - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 52 Zielona Gora

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja ds. Sportu Wyczynowego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o kulturze fizycznej (druki nr 333 i 333-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o pracownikach samorzadowych (druk nr 1662)

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki zachodniej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzedow panstwowych (druki nr 281, 281-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. ustawy o finansowaniu gmin (druki nr 1057, 1236)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustaw Prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw (druk nr 2095)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Inzynierska, Zielona Gora, 1986, wydz. Organizacji i Zarzadzania

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 52 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Sportu Wyczynowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o kulturze fizycznej (druki nr 333 i 333-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o pracownikach samorzadowych (druk nr 1662) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. polityki zachodniej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzedow panstwowych (druki nr 281, 281-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. ustawy o finansowaniu gmin (druki nr 1057, 1236) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustaw Prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw (druk nr 2095) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Inzynierska, Zielona Gora, 1986, wydz. Organizacji i Zarzadzania (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)