Tadeusz Iwinski

Imię i nazwisko: Tadeusz Iwinski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Tadeusz Iwinski - I kadencja 1991 - 1993
- Tadeusz Iwinski - II kadencja 1993 - 1997
- Tadeusz Iwinski - III kadencja 1997 - 2001
- Tadeusz Iwinski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1944-10-28

Liczba glosow: 34934

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Piastow k/Warszawy

Okreg wyborczy: 35 Olsztyn

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: prof. dr hab. nauk humanistycznych

Ukonczona szkola: - Politechnika Warszawska, Wydzial Chemii - mgr inz.

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Warszawski, Nauki Polityczne - dr

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Nauki Polityczne - dr hab.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-10-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 34934 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Piastow k/Warszawy (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z prof. dr hab. nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Politechnika Warszawska, Wydzial Chemii - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Warszawski, Nauki Polityczne - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Nauki Polityczne - dr hab. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w październiku
- w 28 dniu miesiąca