Jacek Piechota

Imię i nazwisko: Jacek Piechota
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jacek Piechota - IX kadencja 1985 - 1989
- Jacek Piechota - I kadencja 1991 - 1993
- Jacek Piechota - III kadencja 1997 - 2001
- Jacek Piechota - IV kadencja 2001 - 2005
- Jacek Piechota - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Komisje Sejmowe: Komisja Zgromadzenia Narodowego do przygotowania projektu regulaminu Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.12.1995)

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.09.1994)

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Raportu o Polityce Regionalnej wraz z Aneksem pt. Procesy Zroznicowan Regionalnych w latach 1990-1994 oraz Zasady Polityki Regionalnej Panstwa

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 44 Szczecin

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. Gospodarki Morskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. Transportu

Podkomisje: Podkomisja ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze paliwowo-energetycznym

Podkomisje: Podkomisja ds. Lacznosci

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (druk nr 166)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lacznosci oraz niektorych innych ustaw (druk nr 863)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o systemie ochrony konsumentow (druk nr 1207)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk 2125)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o kulturze fizycznej (druk nr 2244) oraz o zmianie ustawy - Kodeks morski (druk nr 2245)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o komunalnych kasach oszczednosci

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze paliwowo-energetycznym

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 2042)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o panstwowym przedsiebiorstwie uzytecznosci publicznej "Poczta Polska" (druk nr 1314)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IX kadencji; posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Szczecinska, Szczecin, 1983, wydz. Technologii i Inzynierii Chemicznej

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zgromadzenia Narodowego do przygotowania projektu regulaminu Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.12.1995) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.09.1994) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Raportu o Polityce Regionalnej wraz z Aneksem pt. Procesy Zroznicowan Regionalnych w latach 1990-1994 oraz Zasady Polityki Regionalnej Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 44 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Gospodarki Morskiej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Transportu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze paliwowo-energetycznym (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Lacznosci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (druk nr 166) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lacznosci oraz niektorych innych ustaw (druk nr 863) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o systemie ochrony konsumentow (druk nr 1207) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk 2125) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o kulturze fizycznej (druk nr 2244) oraz o zmianie ustawy - Kodeks morski (druk nr 2245) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o komunalnych kasach oszczednosci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze paliwowo-energetycznym (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 2042) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o panstwowym przedsiebiorstwie uzytecznosci publicznej "Poczta Polska" (druk nr 1314) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IX kadencji; posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Szczecinska, Szczecin, 1983, wydz. Technologii i Inzynierii Chemicznej (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)