Barbara Marianowska

Imię i nazwisko: Barbara Marianowska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Barbara Marianowska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1947-05-29

Liczba glosow: 12498

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Diddington

Okreg wyborczy: 15 Tarnow

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-05-29 (Data urodzenia)
- posłowie z 12498 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Diddington (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w maju
- w 29 dniu miesiąca