Jan Bury

Imię i nazwisko: Jan Bury
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Jan Bury - I kadencja 1991 - 1993
- Jan Bury - II kadencja 1993 - 1997
- Jan Bury - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1963-01-10

Liczba glosow: 12050

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Przeworsk

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-01-10 (Data urodzenia)
- posłowie z 12050 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Przeworsk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w styczniu
- w 10 dniu miesiąca