Krystyna Ozga

Imię i nazwisko: Krystyna Ozga
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Krystyna Ozga - II kadencja 1993 - 1997
- Krystyna Ozga - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1944-06-20

Liczba glosow: 8250

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Czestochowa

Okreg wyborczy: 10 Piotrkow Trybunalski

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-06-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 8250 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Czestochowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 10 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. rolnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w czerwcu
- w 20 dniu miesiąca