Henryk Kroll

Imię i nazwisko: Henryk Kroll
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Henryk Kroll - I kadencja 1991 - 1993
- Henryk Kroll - II kadencja 1993 - 1997
- Henryk Kroll - IV kadencja 2001 - 2005
- Henryk Kroll - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-01-20

Lista: Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne Niemcow na Slasku Opolskim

Miejsce urodzenia: Gogolin

Okreg wyborczy: 30 Opole

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza,Wydzial Weterynaryjny,1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-01-20 (Data urodzenia)
- posłowie z Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne Niemcow na Slasku Opolskim (Lista)
- posłowie z Gogolin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 30 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza,Wydzial Weterynaryjny,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w styczniu
- w 20 dniu miesiąca