Elzbieta Radziszewska

Imię i nazwisko: Elzbieta Radziszewska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Elzbieta Radziszewska - III kadencja 1997 - 2001
- Elzbieta Radziszewska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1958-06-01

Liczba glosow: 16199

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Bialocin

Okreg wyborczy: 10 Piotrkow Trybunalski

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-06-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 16199 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Bialocin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 10 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz medycyny (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w czerwcu
- w 01 dniu miesiąca