Henryk Wujec

Imię i nazwisko: Henryk Wujec
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Henryk Wujec - X kadencja 1989 - 1991
- Henryk Wujec - I kadencja 1991 - 1993
- Henryk Wujec - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1941-01-01

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Podlesie k. Bilgoraja

Okreg wyborczy: 7 Chelm

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Fizyki,1970

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel zawodowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1941-01-01 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Podlesie k. Bilgoraja (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 7 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Fizyki,1970 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel zawodowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1941 roku
- w styczniu
- w 01 dniu miesiąca