Ukonczona szkola

- - Akad. Handlowa w Poznaniu 1949
- - Akad. Sztabu. Generalnego w Warszawie 1974
- - Akademia Ekonomiczna, Katowice, 1979
- - Akademia Ekonomiczna, Krakow, 1978, wydz. Podyplomowe Studium Organizacji i Zarzadzania
- - Akademia Ekonomiczna, Krakow, 1988, wydz. Spoldzielczosci i Bankowosci
- - Akademia Ekonomiczna, Poznan, 1975, Ekonomia
- - Akademia Ekonomiczna, Poznan, 1979, wydz. Ekonomiki Produkcji
- - Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydzial Handlu, Transportu i Uslug - mgr
- - Akademia Ekonomiczna w Katowicach,Wydzial Handlu, Transportu i Uslug,1983
- - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Ekonomia - dr, dr hab.
- - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydzial Ekonomiki Produkcji
- - Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu, Gospodarka Narodowa - dr
- - Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu,Wydzial Gospodarki Narodowej,1991
- - Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu, Wydzial Informatyki i Zarzadzania /Syst.MBA/ - mgr
- - Akademia Ekonomiczna, Wroclaw, 1979, wydz. Gospodarki Narodowej
- - Akademia Ekonomiczna, Wroclaw, 1983, wydz. Podyplomowe Studia Organizacji i Zarzadzania
- - Akademia Gorniczo Hutnicz,Geologiczno-Poszukiwawczy,1976
- - Akademia Gorniczo-Hutnicza,Wydzial Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki,1984
- - Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Geologiczno-Poszukiwawczy - mgr inz.
- - Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Inzynierii Materialowej i Ceramiki - mgr inz.
- - Akademia Gorniczo-Hutnicza,Wydzial Pedagogiki,1984
- - Akademia Inzynieryjna, Wydzial Ogolnoinzynieryjny
- - Akademia Medyczna w Krakowie, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny
- - Akademia Medyczna w Lodzi, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny
- - Akademia Medyczna w Lublinie - dr hab.
- - Akademia Medyczna w Poznaniu, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny
- - Akademia Medyczna w Warszawie, Nauki Medyczne - dr hab.
- - Akademia Medyczna w Warszawie, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny
- - Akademia Medyczna, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny
- - Akademia Medyczna ,Wydzial Lekarski,1965
- - Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1980
- - Akademia Morska w Gdyni, Wydzial Administracyjny - licencjat
- - Akademia Nauk Politycznych, Warszawa, 1951, wydz. Spoleczno-Polityczny
- - Akademia Nauk Politycznych, Warszawa, 1951, Wydzial Spoleczno-Gospodarczy, sp. dziennikarstwo (ANP)
- - Akademia Nauk Spolecznych - dr
- - Akademia Nauk Spolecznych - dr nauk ekonomicznych
- - Akademia Nauk Spolecznych,Katedra Ekonomiki Gospodarki Narodowej,1989
- - Akademia Nauk Spolecznych, Moskwa, 1984, wydz. Instytut Filozofii
- - Akademia Nauk Spolecznych,Organizacja i Zarzadzanie,1986
- - Akademia Nauk Spolecznych w Moskwie, Ekonomia - dr
- - Akademia Nauk Spolecznych w Moskwie, Organizacja i Zarzadzanie - dr
- - Akademia Nauk Spolecznych, Warszawa, 1989, wydz. Centrum Ksztalcenia Sluzby Zagranicznej
- - Akademia Obrony Narodowej, Wydzial Strategiczny - dr
- - Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Wydzial Humanistyczny - mgr
- - Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Wydzial Pedagogiczny - licencjat
- - Akademia Rolnicza, Krakow, 1976, wydz. Ogrodniczy
- - Akademia Rolnicza, Lublin, 1975, wydz. Zootechniczny
- - Akademia Rolnicza, Lublin, 1979, Wydzial Rolniczy, sp. lakarstwo
- - Akademia Rolnicza, Poznan, 1955, Wydzial Ekonomiczno-Rolniczy, sp. ekonomika rolnictwa
- - Akademia Rolnicza, Poznan, 1976, wydz. Rolniczy-Oddzial Mechanizacji Rolnictwa
- - Akademia Rolnicza w Lublinie - dr, dr hab.
- - Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydzial Rolniczy - mgr inz.
- - Akademia Rolnicza w Poznaniu, Genetyka - dr hab.
- - Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1976
- - Akademia Rolnicza,Wydzial Rolniczy,1972
- - Akademia Rolnicza,Wydzial Rolniczy,1984
- - Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Ekonomika Gospodarstw Rolnych - dr
- - Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydzial Rolniczy - mgr
- - Akademia Spraw Wewnetrznych, Warszawa, 1985, wydz. Bezpieczenstwa i Porzadku Publicznego
- - Akademia Spraw Wewnetrznych, Wydzial Prawno-Administracyjny - mgr
- - Akademia Techniczno-Rolnicza,Instytut Technologii i Eksploatacji Maszyn Rolniczych,1978
- - Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1973, Wydzial Prawa, sp. cywilistyka
- - Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1979, Filozofia, sp. teoria poznania
- - Akademia Teologii Katolickiej,Wydzial Teologiczny,1980
- - Akademia Wychowania Fizycznego, Wroclaw, 1968
- - American University,School of International Service,1962
- - Centrum Doskonalenia Nauczycieli,Studium Pedagogiczne dla Nauczycieli z Wyzszym Wyksztalceniem,1990
- - Centrum Onkologii - Instytut Warszawa - dr
- - Filia Uniwersytetu Slaskiego,1975
- - Georgetown University,Wydzial Zarzadzania Ochrona Zdrowia,1996
- - Institut fur Hohere Studien und Wissenchaftliche Forschungen, Wieden, 1976, wydz. Politologii (dwuletnie studia podyplomowe)
- - Instytut Ksztalcenia Nauczycieli, Studium Kwalifikacyjne
- - Instytut Ksztalcenia Nauczycieli,Wydzial Filologii Polskiej,1985
- - Instytut Ksztalcenia Nauczycieli, Wydzial Odziezowy
- - Instytut Nauk Politycznych, Paryz 1968
- - Instytut Nauk Prawnych PAN, Prawo Konstytucyjne - dr hab.
- - Instytut Nauki o Panstwie i Prawie, Teoria Panstwa i Prawa - dr
- - Instytut Pracy w Lodzi - dr
- - Katolicki Uniw. Lubelski 1962
- - Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Humanistyczny,1974
- - Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Teologiczny,1973
- - Leningradzki Instytut Mechaniki Precyzyjnej i Optyki, Wydzial Mechaniki Precyzyjnej - mgr inz. mechanik
- - Liceum Ogolnoksztalcace
- - Liceum Ogolnoksztalcace,1953
- - Liceum Ogolnoksztalcace,1972
- - Liceum Ogolnoksztalcace, Glowno, 1974
- - Liceum Ogolnoksztalcace im. Marchlewskiego, Minsk Mazowiecki, 1962
- - Liceum Ogolnoksztalcace, Warszawa, ogolnoksztalcacy
- - Liceum Pedagogiczne 1971
- - Medyczne Studium Zawodowe,1974
- - Medyczne Studium Zawodowe,Analityka Medyczna,1972
- - Moskiewska Wyzsza Szkola Polityczna, Moskwa, 1984, wydz. Spoleczno-Polityczny
- - Moskiewski Instytut Zarzadzania, Wydzial Cybernetyki Ekonomicznej - mgr
- - Panstwowe Technikum Rolnicze,1967
- - Papieska Akademia Teologiczna,Wydzial Teologiczny,1991
- - Pedagogiczna Szkola Techniczna
- - Pedagogiczna Szkola Techniczna, Wroclaw, 1970
- - Podyplomowe Studium Administracji - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1990, wydz. Prawa i Administracji
- - Podyplomowe Studium Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw, 1978, wydz. Prawa i Administracji
- - Politechn. Krakowska (7 semestrow) 1979
- - Politechn. Poznanska 1978
- - Politechn. Wroclawska 1974
- - Politechnika Bialostocka, Bialystok, 1975, wydz. Elektrotechniki Przemyslowej
- - Politechnika Bialostocka, Wydzial Zarzadzania - mgr
- - Politechnika Budapeszt, Budapeszt, 1976, Elektronika, sp. technologia polprzewodnikow
- - Politechnika Gdanska, Gdansk, 1970, wydz. Elektryczny
- - Politechnika Gdanska, Gdansk, 1971, Maszyny Elektryczne i Automatyka Napedu
- - Politechnika Gdanska, Gdansk, 1971, wydz. Elektryczny
- - Politechnika Gdanska, Gdansk, 1980, Wydzial Architektury
- - Politechnika Gdanska, Gdanska, 1971, wydz. Elektryczny
- - Politechnika Gdanska,Instytut Organizacji i Projektowania Systemow Produkcji,1985
- - Politechnika Krakowska, Materialoznawstwo i Obrobka Cieplna - dr
- - Politechnika Lodzka,Wydzial Inzynierii Chemicznej
- - Politechnika Lodzka, Wydzial Inzynierii Chemicznej - mgr inz.
- - Politechnika Poznanska, Matematyka - dr
- - Politechnika Poznanska, Poznan, 1977, wydz. Maszyn Roboczych i Pojazdow
- - Politechnika Poznanska, Wydzial Maszyn Roboczych i Pojazdow - mgr inz.
- - Politechnika Slaska, Gliwice, 1973
- - Politechnika Slaska, Inzynieria Materialowa (Metaloznawstwo) - dr
- - Politechnika Slaska w Gliwicach 1968
- - Politechnika Slaska, Wydzial Transportu
- - Politechnika Slaska,Wydzial Transportu,1988
- - Politechnika Swietokrzyska, Wydzial Ekonomiczny - mgr
- - Politechnika Szczecinska,Wydzial Ekonomiczno-Inzynieryjny Transportu,1983
- - Politechnika Warszawska - Studia Podyplomowe na Rzeczoznawcow, Warszawa
- - Politechnika Warszawska, Warszawa, 1968, wydz. Chemii
- - Politechnika Warszawska, Warszawa, 1973, Wydzial Techniczny
- - Politechnika Warszawska, Warszawa, 1976, wydz. Podyplomowe Studium Systemow Mikrokomputerowych
- - Politechnika Warszawska, Warszawa, Mieszkalnictwo
- - Politechnika Warszawska, Warszawa, Wydzial Elektryczny
- - Politechnika Warszawska, Wydzial Chemii - mgr inz.
- - Politechnika Warszawska,Wydzial Chemii,1968
- - Politechnika Warszawska,Wydzial Samochodow i Maszyn Roboczych,1973
- - Politechnika Wroclawska, Wroclaw
- - Politechnika Wroclawska,Wydzial Chemiczny,1969
- - Politechnika Wroclawska, Wydzial Gorniczy - mgr inz.
- - Polska Akademia Nauk,Wydzial Rolny,1996
- - Rosyjska Akademia Zarzadzania, Wydzial Zarzadzania Procesami Ekonomicznymi - dr
- - Rosyjska Akademia Zarzadzania,Wydzial Zarzadzania Procesami Ekonomicznymi,1992
- - SGPiS w Warszawie 1971
- - SGPiS , Warszawa, 1979, Ekonomika Przemyslu
- - Slaska Akademia Medyczna, Nauki Medyczne - dr, dr hab.
- - Slaska Akademia Medyczna, Poloznictwo i Ginekologia - dr
- - Slaska Akademia Medyczna, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny
- - Studium Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Rolnej, 1973
- - Studium Nauczycielskie
- - Studium Nauczycielskie, Wroclaw, 1961
- - Studium Oligofrenopedagogiki,1988
- - Studium Podyplomowe - Organizacja i Zarzadzanie Przemyslem, 1978
- - Studium Podyplomowe - Zastosowanie Komputeryzacji w Projektowaniu, 1975
- - Studium Prawa Administracyjnego, Warszawa, 1973, wydz. prawa i administracji
- - Stypendium MEN w bylym ZSRR - dr
- - Szk. Ogolnokszt. 1953
- - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1978, wydz. Ekonomiki Rolnictwa
- - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1979, wydz. Ekonomiczno-Rolny
- - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - dr
- - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika Rolnictwa - dr
- - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Ogrodniczy - mgr inz.
- - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Rolniczy - mgr inz.
- - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Rolniczy,1967
- - Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Ekonomia - dr, dr hab.
- - Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Miedzynarodowe Stosunki Gospodarcze - dr
- - Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Warszawa, 1971, wydz. Ekonomiczno-Spoleczny
- - Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Finansow i Statystyki - dr
- - Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Handlu Wewnetrznego - mgr
- - Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Handlu Zagranicznego - mgr
- - Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Handlu Zagranicznego,1970
- - Szkola Glownego Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1958
- - Szkola Przysposobienia Rolniczego 1971
- - Techn.Chemiczne 1974
- - Technikum Elektryczne, Wroclaw, 1965, Automatyka Przemyslowa i Pomiary
- - Technikum Gornicze,Eksploatacja Maszyn Gorniczych pod Ziemia,1983
- - Technikum Gornicze, Katowice, 1980
- - Technikum Mechaniczne
- - Technikum Mechaniczne,Budowa Maszyn,1965
- - Technikum Mechaniczne,Wydzial Obrobki Skrawaniem ,1983
- - Technikum Ogrodnicze
- - Technikum Ogrodnicze,1975
- - Technikum Przemyslu Spozywczego
- - Technikum Rolnicze
- - Technikum Rolnicze, Dabrowa Zdunska, 1970
- - Technikum Zawodowe
- - UMK, Torun, 1949, Humanistyczny
- - UMK, Torun, 1977, Matematyka Ogolna
- - Uniersytet Wroclawski,Wydzial Matematyczno-Fizyczny,1978
- - University of Virginia,Woodrow Wilson School of Fore,1959
- - Uniw. Jagiellonski
- - Uniw. Jagielonski w Krakowie 1952
- - Uniw. Poznanski 1960
- - Uniw. Slaski w Katowicach 1976
- - Uniw. Slaski w Katowicach (seminarium doktoranckie) 1980
- - Uniw. w Lublinie 1966
- - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,Wydzial Nauk Spolecznych,1975
- - Uniwersytet Gdanski, Ekonomia - dr
- - Uniwersytet Gdanski, Ekonomia - dr, dr hab.
- - Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1978, wydz. Prawa i Administracji
- - Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1983
- - Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1983, wydz. Podyplomowe Studia Organizacji i Zarzadzania
- - Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1984, wydz. Prawa i Administracji
- - Uniwersytet Gdanski, Nauki Prawne - dr, dr hab.
- - Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiki Transportu - mgr
- - Uniwersytet Gdanski,Wydzial Ekonomiki Transportu,1992
- - Uniwersytet Gdanski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr
- - Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa - mgr
- - Uniwersytet Gdanski,Wydzial Prawa i Administracji,1985
- - Uniwersytet Gdanski, Wydzial Transportu - mgr
- - Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania - mgr
- - Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznan, 1966
- - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,Wydzial Filologiczny,1967
- - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,Wydzial Nauk Spolecznych,1989
- - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ,Instytut Nauk Politycznych ,1980
- - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan, 1978
- - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - dr, dr hab. nauk fizycznych
- - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nauki Polityczne - dr
- - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politologia - dr
- - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawo - dr
- - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawo - dr hab.
- - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Filologiczny - mgr
- - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Filozoficzno-Historyczny - mgr
- - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Historii - mgr
- - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny - mgr
- - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii - mgr
- - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Nauk Spolecznych - dr
- - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr
- - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Prawa - mgr
- - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Humanistyczny,1988
- - Uniwersytet im. Lomonosowa w Moskwie, Historia Slowian - dr
- - Uniwersytet im. M. Kopernika, Torun, 1966, wydz. Chemii
- - Uniwersytet im. M. Kopernika, Torun, 1977, wydz. Matematyczny, Fizyczny, Chemiczny
- - Uniwersytet im. M. Kopernika, Torun, 1982, wydz. Organizacji i Zarzadzania
- - Uniwersytet im. M. Kopernika, Torun, 1986, wydz. Podyplomowe Studium
- - Uniwersytet im. M. Kopernika, Torun, wydz. Studia Podyplomowe
- - Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1965, wydz. Pedagogiki
- - Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1964, wydz. Prawa
- - Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1970, wydz. Historyczno-Filozoficzny
- - Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1977, wydz. Filologii
- - Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, wydz. Podyplomowe Studium Religioznawstwa
- - Uniwersytet Jagiellonski, Matematyka - dr
- - Uniwersytet Jagiellonski, Prawo Konstytucyjne - dr
- - Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Filozoficzno-Historyczny - mgr
- - Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Matematyki i Fizyki - mgr
- - Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Prawa - mgr
- - Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa,1971
- - Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr
- - Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1984, Ekonomika Przemyslu
- - Uniwersytet Lodzki,Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny,1963
- - Uniwersytet Lodzki,Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny,1968
- - Uniwersytet Lodzki, Wydzial Prawa - mgr
- - Uniwersytet Lodzki, Wydzial Prawa i Administracji - dr
- - Uniwersytet M.Kopernika, Torun, 1988
- - Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1954, Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy, sp. chemia
- - Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Ekonomia - dr, dr hab.
- - Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Nauki Ekonomiczne - dr
- - Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Wydzial Ekonomiczny - mgr
- - Uniwersytet Marii Curie Sklodowskiej,Wydzial Prawa i Administracji,1978
- - Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Torun, 1976, Pedagogika Ogolna, Filologia Polska
- - Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Chemia - dr
- - Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wydzial Humanistyczny - mgr
- - Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii - mgr
- - Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wydzial Nauk Historycznych - dr hab.
- - Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wydzial Prawa - mgr
- - Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu,Wydzial Prawa,1969
- - Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wydzial Prawa i Administracji - mgr
- - Uniwersytet Mikolaja Kopernika,Wydzial Chemii,1988
- - Uniwersytet Mikolaja Kopernika,Wydzial Prawa i Administracji,1970
- - Uniwersytet Oksfordzki, Wydzial Lesny
- - Uniwersytet Poznanski, Poznan, 1953, Wydzial Prawa
- - Uniwersytet Slaski, Katowice, 1971, wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny
- - Uniwersytet Slaski, Katowice, 1975, wydz. Nauk Spolecznych
- - Uniwersytet Slaski, Nauki Polityczne - dr
- - Uniwersytet Slaski, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny - mgr
- - Uniwersytet Slaski,Wydzial Nauk Politycznych,1976
- - Uniwersytet Slaski, Wydzial Nauk Spolecznych - dr
- - Uniwersytet Slaski,Wydzial Nauk Spolecznych,1977
- - Uniwersytet Slaski, Wydzial Pedagogiki i Psychologii - mgr
- - Uniwersytet Slaski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr
- - Uniwersytet Slaski, Wydzial Techniki - mgr
- - Uniwersytet Slaski,Wydzial Techniki,1984
- - Uniwersytet Szczecinski, kierunek humanistyczny - dr
- - Uniwersytet w Toronto, Fizjologia Roslin - dr
- - Uniwersytet Warszawaski,Wydzial Filologii Polskiej i Slowianskiej,1973
- - Uniwersytet Warszawski - Filia w Bialymstoku, Wydzial Prawa - mgr
- - Uniwersytet Warszawski - Filia w Bialymstoku,Wydzial Prawa,1996
- - Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Ekonomicznych - mgr
- - Uniwersytet Warszawski, Nauki Historyczne - dr hab.
- - Uniwersytet Warszawski, Nauki Polityczne - dr
- - Uniwersytet Warszawski (studentka V roku), Warszawa, Wydzial Prawa i Administracji (studentka V roku)
- - Uniwersytet Warszawski, Teoria Ekonomii - dr
- - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1952, wydz. Dziennikarstwa
- - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1952, wydz. Prawa
- - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1952, Wydzial Prawa (UW)
- - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1957, wydz. Matematyczno-Fizyczny
- - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1958, wydz. Historii
- - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1958, Wydzial Prawny
- - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1962, wydz. Pedagogiczny
- - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1969, wydz. Prawa i Administracji
- - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1970, wydz. Fizyki
- - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, wydz. Studium Afrykanistyczne (podyplomowe)
- - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1975, wydz. Prawa
- - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1983
- - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1984, wydz. Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
- - Uniwersytet Warszawski,Wydzial Dziennikarski ,1961
- - Uniwersytet Warszawski, Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - dr
- - Uniwersytet Warszawski, Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - mgr
- - Uniwersytet Warszawski,Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,1973
- - Uniwersytet Warszawski, Wydzial Historyczny - mgr
- - Uniwersytet Warszawski,Wydzial Matematyki,1968
- - Uniwersytet Warszawski, Wydzial Nauk Ekonomicznych - mgr
- - Uniwersytet Warszawski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr
- - Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1949, wydz. Prawa i Administracji
- - Uniwersytey Jagielonski,Filozoficzno-Historyczny,1978
- - WSR w Krakowie
- - Wydzial Historii UW
- - Wyzsza Szk. Inz. w Bydgoszczy 1968
- - Wyzsza Szk. Pedagog. w Gdansku 1962
- - Wyzsza Szk. Pedagog. w Zielonej Gorze 1981
- - Wyzsza Szk. Roln. w Olsztynie 1957
- - Wyzsza Szkola Agrobiznesu, Wydzial Rolniczy - inz.
- - Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Krakowie, Wydzial Ekonomiki Produkcji - mgr
- - Wyzsza Szkola Inzynierska, Bydgoszcz, 1971, Mechaniczny
- - Wyzsza Szkola Inzynierska, Lublin, 1972, wydz. Elektryczny
- - Wyzsza Szkola Inzynierska w Opolu, Wydzial Mechaniczny - inz.
- - Wyzsza Szkola Inzynierska w Radomiu, Wydzial Ekonomiczny - mgr
- - Wyzsza Szkola Inzynierska ,Wydzial Ekonomiczny,1991
- - Wyzsza Szkola Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydzial Nawigacyjny - ppor. marynarki wojennej
- - Wyzsza Szkola Morska w Szczecinie,Wydzial Nawigacyjny,1979
- - Wyzsza Szkola Morska, Wydzial Administracji - mgr
- - Wyzsza Szkola Morska,Wydzial Administracji,1994
- - Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Nauki Polityczne - dr
- - Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Nauki Polityczne - dr hab.
- - Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Politologia - dr
- - Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych przy KC PZPR,Wydzial Nauk Spolecznych,1977
- - Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Warszawa, 1964, wydz. Spoleczno-Ekonomiczny
- - Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Warszawa, 1978, wydz. socjologiczno-polityczny
- - Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych,Wydzial Polityczno-Socjologiczny,1978
- - Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Socjologiczno-Polityczny - mgr
- - Wyzsza Szkola Oficerska MSW,1977
- - Wyzsza Szkola Oficerska MSW, Szczytno, 1977
- - Wyzsza Szkola Oficerska, Szczytno, 1975, wydz. Bezpieczenstwa i Porzadku Publicznego
- - Wyzsza Szkola Oficerska w Szczytnie, Wydzial Prawno-Administracyjny
- - Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Bydgoszcz, 1980, wydz. Pedagogiczny
- - Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Bydgoszcz, 1989, wydz. Humanistyczny
- - Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Kielce, Nauki Humanistyczne
- - Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Krakow, 1977, wydz. Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
- - Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Krakow, 1978, Wydzial Mechaniczny, sp. obrabiarki, narzedzia i technologia budowy maszyn
- - Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Gdansku, Wydzial Humanistyczny - mgr
- - Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Kielcach, Kielce, 1988, Wydzial Wychowania Fizycznego, sp. lekkoatletyka
- - Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Wydzial Humanistyczny - mgr
- - Wyzsza Szkola Polityczna, Moskwa, 1983
- - Wyzsza Szkola Rolnicza, Olsztyn, 1965, wydz. Rolny
- - Wyzsza Szkola Wychowania Fizycznego, Wroclaw, 1971, wydz. Wychowania Fizycznego
- - Wyzsza Szkola Wychowania Fizycznego, Wroclaw, 1972, wydz. Trenerski
- - Zasad. Szkol. Gornicza 1963
- 1976
- Akad.-Gorn.-Hutn. w Krakowie 1978
- Akad. Ekonom. 1973
- Akad. Ekonom. w Katowicach 1981
- Akad. Ekonom. w Krakowie 1952
- Akad. Ekonom. w Krakowie 1969
- Akad. Ekonom. w Krakowie 1977
- Akad. Ekonom. w Krakowie 1986
- Akad. Ekonom. we Wroclawiu 1978
- Akad. Ekonom. we Wroclawiu 1979
- Akad. Gorn.-Hutn. w Krakowie 1952
- Akad. Gorn.-Hutn. w Krakowie 1955
- Akad. Gorn.-Hutn. w Krakowie 1962
- Akad. Gorn.-Hutn. w Krakowie 1963
- Akad. Gorn.-Hutn. w Krakowie 1966
- Akad. Gorn.-Hutn. w Krakowie 1969
- Akad. Gorn.-Hutn. w Krakowie 1970
- Akad. Gorn.-Hutn. w Krakowie 1975
- Akad. Gorn.-Hutn. w Krakowie 1976
- Akad. Gorn.-Hutn. w Krakowie 1979
- Akad. Gorn-Hutn. w Krakowie^ginz. ceramik chemik
- Akad. Marynarki Wojennej ZSRR 1973
- Akad. Med. 1958
- Akad. Med. 1959
- Akad. Med. 1961
- Akad. Med. 1963
- Akad. Med. w Bialymstoku 1966
- Akad. Med. w Bialymstoku 1968
- Akad. Med. w Gdansku 1952
- Akad. Med. w Lodzi 1955
- Akad. Med. w Lodzi 1960
- Akad. Med. w Lodzi 1963
- Akad. Med. w Lodzi 1973
- Akad. Med. w Lublinie 1958
- Akad. Med. w Poznaniu 1965
- Akad. Med. w Poznaniu 1968
- Akad. Med. w Warszawie 1958
- Akad. Med. w Warszawie 1961
- Akad. Med. we Wroclawiu 1963
- Akad. Med. we Wroclawiu 1964
- Akad. Med. we Wroclawiu 1969
- Akad. Roln.-Tech. w Olsztynie 1974
- Akad. Roln.-Techn. 1964
- Akad. Roln.-Techn. w Olsztynie 1959
- Akad. Roln.-Techn. w Olsztynie 1970
- Akad. Roln.-Techn. w Olsztynie 1972
- Akad. Roln.-Techn. w Olsztynie 1981
- Akad. Roln.-Techn. w Olsztynie 1983
- Akad. Roln. 1961
- Akad. Roln. 1975
- Akad. Roln. 1978
- Akad. Roln. w Krakowie 1976
- Akad. Roln. w Krakowie 1979
- Akad. Roln. w Krakowie 1980
- Akad. Roln. w Krakowie 1983
- Akad. Roln. w Krakowie 1984
- Akad. Roln. w Lublinie 1973
- Akad. Roln. w Lublinie 1979
- Akad. Roln. w Poznaniu 1956
- Akad. Roln. w Poznaniu 1958
- Akad. Roln. w Poznaniu 1970
- Akad. Roln. w Poznaniu 1971
- Akad. Roln. w Poznaniu 1975
- Akad. Roln. w Poznaniu 1978
- Akad. Roln. w Poznaniu 1982
- Akad. Roln. w Poznaniu^ginz. ogrodnik
- Akad. Roln. w Szczecinie 1972
- Akad. Roln. w Szczecinie 1981
- Akad. Roln. we Wroclawiu 1968
- Akad. Roln. we Wroclawiu 1973
- Akad. Roln. we Wroclawiu 1978
- Akad. Roln. we Wroclawiu 1980
- Akad. Roln. we Wroclawiu 1981
- Akad. Roln. we Wroclawiu 1983
- Akad. Roln. we Wroclawiu^ginz. budow. wodno-melioracyjnego
- Akad. Sztuk Pieknych w Krakowie 1969
- Akad. Teologii Katolickiej w Warszawie 1975
- Akad. Wych. Fizycznego 1976
- Akad. Wych. Fizycznego 1978
- Akad. Wych. Fizycznego w Warszawie 1960
- Akadem. Roln. w Krakowie 1978
- Akademia Ekonomiczna im. O. Langego,Wydzial Gospodarki Narodowej,1975
- Akademia Ekonomiczna, Katowice, 1975, wydz. Przemyslu
- Akademia Ekonomiczna, Katowice, 1981, wydz. Przemyslu
- Akademia Ekonomiczna, Katowice, 1983, wydz. Handlu, Transportu i Uslug
- Akademia Ekonomiczna, Krakow, 1968, wydz. Ekonomiki Obrotu
- Akademia Ekonomiczna, Krakow, 1974, Wydzial Ekonomiki Obrotu , kier. statystyka i ekonometria
- Akademia Ekonomiczna, Krakow, 1983, Organizacja i Zarzadzanie
- Akademia Ekonomiczna, Poznan, 1973, wydz. Handlu Zagranicznego
- Akademia Ekonomiczna, Poznan, 1973, Wydzial Handlowo-Ekonomiczny
- Akademia Ekonomiczna, Poznan, 1983, wydz. planowanie i zarzadzanie
- Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydzial Przemyslu
- Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydzial Przemyslu - mgr
- Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydzial Ekonomiczny - mgr
- Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydzial Ekonomiki Przemyslu - mgr
- Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydzial Obrotu Towarowego - mgr
- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydzial Planowania i Zarzadzania - mgr
- Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu, Wydzial Gospodarki Narodowej - mgr
- Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu,Wydzial Gospodarki Narodowej,1985
- Akademia Ekonomiczna, Wroclaw, 1975, wydz. Gospodarki Narodowej
- Akademia Ekonomiczna, Wroclaw, 1975, Wydzial Gospodarki Narodowej, sp. finanse
- Akademia Ekonomiczna, Wroclaw, 1979, Wydzial Gospodarki Narodowej, kierunek planowanie
- Akademia Ekonomiczna,Wydzial Ekonomiki Produkcji,1982
- Akademia Ekonomiczna , Wydzial Gospodarki Narodowej - mgr
- Akademia Ekonomiczna,Wydzial Gospodarki Narodowej,1985
- Akademia Ekonomiczna ,Wydzial Organizacji i Zarzadzania,1997
- Akademia Ekonomiczna,Wydzial Planowania i Zarzadzania,1983
- Akademia Ekonomiczna, Wydzial Przemyslu - mgr
- Akademia Ekonomiczna,Wydzial Przemyslu,1980
- Akademia Ekonomiczna,Wydzial Przemyslu,1984
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1969, Odlewnictwo Metali Niezelaznych
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1970, wydz. maszyn gorniczych i hutniczych
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1971, wydz. Elektrotechniki
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1971, Wydzial Elektrotechniki, sp. automatyka i telemechanika
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1973, wydz. Elektrotechniki Gorniczej i Hutniczej
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1976
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1977, Gorniczy-Eksploatacja Podziemna Zloz
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1977, wydz. Odlewnictwa
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1978, wydz. Elekrotechniki-Automatyki-Elektromechaniki
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1979, wydz. Metalurgiczny
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1980, wydz. Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1987, Wydzial Wiertniczo-Naftowy, sp. gazownictwo ziemne
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1997, wydz. wydzial metali niezelaznych
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, Wydzial Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki
- Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie,Wydzial Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki,1971
- Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie,Wydzial Odlewniczy,1978
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Elektrotechniki - inz.
- Akademia Gorniczo-Hutnicza,Wydzial Elektrotechniki Gornictwa i Hutnictwa
- Akademia Gorniczo Hutnicza, Wydzial Energetyczno-Automatyczno-Elektroniczny - mgr inz.
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Geodezji Gorniczej - mgr inz.
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Geologiczno-Poszukiwawczy - mgr inz.
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Gorniczy - mgr inz.
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Maszyn Gorniczo-Hutniczych - mgr inz.
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Maszyn Gorniczych - inz.
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Maszyn Gorniczych i Hutniczych - mgr inz.
- Akademia Gorniczo-Hutnicza,Wydzial Metali Niezelaznych,1980
- Akademia Gorniczo-Hutnicza ,Wydzial Odlewnictwa,1973
- Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa - mgr inz.
- Akademia Gorniczo-Hutnicza,Wydzial Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa,1977
- Akademia im. Adama Mickiewicza, Poznan, 1988, Wydzial Filologiczny, sp. filologia polska
- Akademia Inzynieryjno-Lotnicza,Eksploatacja Samolotow,1956
- Akademia Medyczna, Bialystok, 1965, Wydzial Lekarski, sp. II st. poloznictwo i choroby kobiece
- Akademia Medyczna, Bialystok, 1974, wydz. Lekarski
- Akademia Medyczna, Gdansk, 1952, Lekarz medycyny, sp. specjalista chorob wewnetrznych i medycyny przemyslowej
- Akademia Medyczna, Gdansk, 1952, wydz. Lekarski
- Akademia Medyczna, Gdansk, 1968, wydz. Lekarski
- Akademia Medyczna, Gdansk, 1971, wydz. Lekarski
- Akademia Medyczna, Gdansk, 1978, wydz. Lekarski
- Akademia Medyczna, Gdansk, 1978, Wydzial Lekarski, kierunek medyczny,sp. anestezjologia I st.,psychiatria II st
- Akademia Medyczna, Krakow, 1963, wydz. lekarski
- Akademia Medyczna, Krakow, 1989, Medyczny
- Akademia Medyczna, Krakow, 1989, wydz. Lekarski
- Akademia Medyczna, Lodz, 1955, wydz. Lekarski
- Akademia Medyczna, Lodz, 1955, Wydzial Lekarski, kierunek medyczny
- Akademia Medyczna, Lodz, 1963, wydz. Lekarski
- Akademia Medyczna, Lodz, 1978, wydz. Lekarski
- Akademia Medyczna, Lublin, 1980, Wydzial Lekarski, sp. choroby wewnetrzne
- Akademia Medyczna, Poznan, 1980, wydz. Lekarski
- Akademia Medyczna, Poznan, 1980, Wydzial Lekarski, sp. II stopien pediatrii
- Akademia Medyczna, Poznan, 1988, Wydzial Lekarski
- Akademia Medyczna w Bialymstoku, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny
- Akademia Medyczna w Bialymstoku,Wydzial Lekarski,1986
- Akademia Medyczna w Gdansku, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny
- Akademia Medyczna w Gdansku,Wydzial Lekarski,1951
- Akademia Medyczna w Krakowie, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny
- Akademia Medyczna w Krakowie,Wydzial lekarski,1967
- Akademia Medyczna w Lodzi, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny
- Akademia Medyczna w Lodzi,Wydzial Lekarski,1982
- Akademia Medyczna w Lublinie, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny
- Akademia Medyczna w Poznaniu, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny
- Akademia Medyczna w Warszawie,Wydzial Lekarski,1978
- Akademia Medyczna, Warszawa, 1951, Wydzial Lekarski
- Akademia Medyczna, Warszawa, 1954, wydz. Lekarski-Pediatryczny
- Akademia Medyczna, Warszawa, 1964, wydz. Lekarski
- Akademia Medyczna, Warszawa, 1964, Wydzial Lekarski, sp. kardiolog
- Akademia Medyczna, Warszawa, 1965, Wydzial Lekarski, sp. okulistyka II st.
- Akademia Medyczna, Warszawa, 1982, Wydzial Lekarski, sp. chirurg
- Akademia Medyczna we Wroclawiu, Wydzial Lekarski - lekarz pediatra
- Akademia Medyczna, Wroclaw, 1971, Wydzial Lekarski, sp. I st. chirurgia ogolna, II st. traumatologia ortopedia
- Akademia Medyczna, Wydzial Farmaceutyczny - mgr
- Akademia Medyczna, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny
- Akademia Medyczna, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny, dr
- Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski - Pediatryczny,1957
- Akademia Medyczna ,Wydzial Lekarski,1954
- Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1962
- Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1963
- Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1968
- Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1977
- Akademia Medyczna,Wydzial lekarski,1979
- Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1980
- Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1982
- Akademia Medyczna ,wydzial lekarski,1983
- Akademia Nauk Politycznych,Wydzial Nauk Spoleczno-Politycznych,1990
- Akademia Nauk Spoleczno-Politycznych, Warszawa, 1990, Nauki Spoleczno-Polityczne, sp. polityka spoleczna
- Akademia Nauk Spolecznych
- Akademia Nauk Spolecznych w Warszawie, Wydzial Nauk Spoleczno-Politycznych - mgr
- Akademia Nauk Spolecznych w Warszawie, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr
- Akademia Nauk Spolecznych, Warszawa, 1978, wydz. Polityczno-Socjologiczny
- Akademia Nauk Spolecznych, Warszawa, 1990, wydz. Nauk Spolecznych
- Akademia Nauk Spolecznych, Warszawa, 1991, wydz. Nauk Spolecznych
- Akademia Nauk Spolecznych,Wydzial Nauk Politycznych ,1988
- Akademia Nauk Spolecznych, Wydzial Nauk Spoleczno-Politycznych - mgr
- Akademia Nauk Spolecznych,Wydzial Nauk Spolecznych,1988
- Akademia Nauk Spolecznych,Wydzial Socjologiczno-Polityczny,1987
- Akademia Nauk Spolecznych, Wydzial Spoleczno-Ekonomiczny
- Akademia Nauk Spolecznych, Wydzial Spoleczno-Polityczny - mgr
- Akademia Rolnicza, Krakow, 1972, Mechanizacja Rolnictwa
- Akademia Rolnicza, Krakow, 1978, wydz. Ekonomiki Produkcji Obrotu Rolnego
- Akademia Rolnicza, Krakow, 1978, wydz. Rolniczy
- Akademia Rolnicza, Krakow, 1979, wydz. Zootechniki
- Akademia Rolnicza, Krakow, 1980, Mechanizacja Rolnictwa
- Akademia Rolnicza, Krakow, 1980, wydz. Melioracji, Oddzial Geodezji
- Akademia Rolnicza, Krakow, 1980, wydz. Techniki i Energetyki Rolnictwa
- Akademia Rolnicza, Krakow, 1983, wydz. Techniki i Energetyki Rolnej
- Akademia Rolnicza, Krakow, 1983, wydz. Zootechniczny
- Akademia Rolnicza, Krakow, 1983, Wydzial Rolniczy, sp. ekonomika i organizacja rolnictwa
- Akademia Rolnicza, Krakow, 1983, Zootechnika
- Akademia Rolnicza, Krakow, 1984, Zootechnika
- Akademia Rolnicza, Krakow, 1992, wydz. Rolny
- Akademia Rolnicza, Lublin, 1964, Mechanizacja Rolnictwa
- Akademia Rolnicza, Lublin, 1964, wydz. Techniki Rolniczej
- Akademia Rolnicza, Lublin, 1973, wydz. Zootechniki
- Akademia Rolnicza, Lublin, 1976, rolniczy - specjalista ochrony roslin
- Akademia Rolnicza, Lublin, 1976, wydz. Rolny
- Akademia Rolnicza, Lublin, 1976, wydz. Weterynaryjny
- Akademia Rolnicza, Lublin, 1977, Wydzial Rolniczy
- Akademia Rolnicza, Lublin, 1979, wydz. Rolniczy
- Akademia Rolnicza, Lublin, 1981, wydz. Weterynaryjny
- Akademia Rolnicza, Lublin, 1982, wydz. Rolny
- Akademia Rolnicza, Lublin, 1983, wydz. Ogrodniczy
- Akademia Rolnicza, Lublin, 1985, wydz. Rolniczy
- Akademia Rolnicza, Lublin, 1987, wydz. zootechniczny
- Akademia Rolnicza, Lublin, 1989, wydz. Mechanizacji Rolnictwa
- Akademia Rolnicza, Poznan, 1970, wydz. Ogolnorolny
- Akademia Rolnicza, Poznan, 1970, Wydzial Ogolnorolny
- Akademia Rolnicza, Poznan, 1978, Wydzial Rolniczy , sp. agrotechnika
- Akademia Rolnicza, Poznan, 1980, Rolniczy - ogolnorolny
- Akademia Rolnicza, Poznan, 1981, wydz. Ogolno-Rolny
- Akademia Rolnicza, Poznan, 1981, wydz. Ogrodniczy
- Akademia Rolnicza, Poznan, 1988, wydz. Rolniczy
- Akademia Rolnicza Poznan,Wydzial Ogolnorolny,1981
- Akademia Rolnicza, Szczecin, 1972, Wydzial Rolniczy, sp. ogolnorolnicza
- Akademia Rolnicza, Szczecin, 1973, wydz. Rolniczy
- Akademia Rolnicza, Szczecin, 1978, wydz. Rolniczy
- Akademia Rolnicza, Szczecin, 1981, Zootechnika
- Akademia Rolnicza, Szczecin, 1982, wydz. Zootechniczny
- Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzial Ekonomii - inz.
- Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzial Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolniczego - mgr inz.
- Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzial Melioracji i Urzadzen Wodnych - mgr inz.
- Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzial Ogolnorolny - mgr inz.
- Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzial Rolniczy - mgr inz.
- Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzial Zootechniczny - inz.
- Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzial Zootechniczny - mgr inz.
- Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydzial Mechanizacji Rolnictwa - mgr inz.
- Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydzial Rolniczy - inz.
- Akademia Rolnicza w Lublinie,Wydzial Rolniczy,1982
- Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydzial Weterynaryjny - lekarz weterynarii
- Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydzial Ogolnorolny - inz.
- Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydzial Ogrodniczy - mgr inz.
- Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydzial Rolniczy - mgr
- Akademia Rolnicza w Szczecinie,Wydzial Zootechniczny,1980
- Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydzial Zootechniki - mgr
- Akademia Rolnicza we Wroclawiu, Wydzial Mechanizacji Rolnictwa - mgr inz.
- Akademia Rolnicza we Wroclawiu, Wydzial Rolniczy - mgr inz.
- Akademia Rolnicza we Wroclawiu, Wydzial Zootechniki - mgr
- Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1975, wydz. Ogolno-Rolny
- Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1975, Wydzial Ogolnorolny
- Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1976, wydz. Weterynarii
- Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1976, Wydzial Weterynarii, sp. profilaktyka i lecznictwo
- Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1979, wydz. Melioracji Wodnych
- Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1980, Wydz.Melioracji Wodn.-Oddz.Geodezji Urzadzen Roln.,sp.geodeta urzadz. rolny
- Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1980, wydz. Zootechniczny
- Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1981, wydz. Rolniczy
- Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1981, Wydzial Ekonomiczno-rolniczy
- Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1982, Wydzial Melioracje Wodne, sp. organizacja robot
- Akademia Rolnicza, Wydzial Chemicznej Technologii Drewna - mgr inz.
- Akademia Rolnicza, Wydzial Rolniczy - inz.
- Akademia Rolnicza, Wydzial Rolniczy - mgr
- Akademia Rolnicza,Wydzial Rolniczy,1969
- Akademia Rolnicza,Wydzial Rolniczy,1976
- Akademia Rolnicza,Wydzial Rolniczy,1978
- Akademia Rolnicza,Wydzial Rolniczy, Oddzial Mechanizacji Rolnictwa,1976
- Akademia Rolnicza ,Wydzial Rolniczy, Oddzial Mechanizacji Rolnictwa,1982
- Akademia Rolnicza,Wydzial Rolny,1984
- Akademia Rolnicza,Wydzial Rolny,1988
- Akademia Rolnicza,Wydzial Weterynarii,1967
- Akademia Rolnicza, Wydzial Weterynaryjny - lekarz weterynarii
- Akademia Rolnicza,Wydzial Weterynaryjny,1976
- Akademia Rolnicza, Wydzial Zootechniczny - mgr inz.
- Akademia Rolnicza,Wydzial Zootechniczny,1973
- Akademia Rolnicza ,Wydzial Zootechniczny,1979
- Akademia Rolniczo-Techniczna, Bydgoszcz, 1974, wydz. Mechaniczny
- Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, 1959, wydz. Rolny
- Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, 1974, wydz. Rolniczy
- Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, 1974, Wydzial Rolnictwa, sp. chemizacja rolnictwa
- Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, 1979, wydz. Rolny
- Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, 1979, wydz. Technologii Zywnosci
- Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, 1979, Wydzial Budownictwa Ladowego
- Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, 1982, wydz. Rolniczy
- Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, 1983, wydz. Rolny
- Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, 1983, Wydzial Zootechniczny
- Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn-Kortowo, 1983, wydz. zootechniczny
- Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydzial Rolniczy - inz.
- Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydzial Technologii Mleczarstwa i Zywnosci - inz.
- Akademia Rolniczo-Techniczna, Wydzial Rolniczy - inz.
- Akademia Rolniczo-Techniczna, Wydzial Rolniczy - mgr inz.
- Akademia Spraw Wewnetrznych,1978
- Akademia Spraw Wewnetrznych, Warszawa, wydz. Prawa
- Akademia Spraw Wewnetrznych,Wydzial Prawno-Administracyjny,1982
- Akademia Sztuk Pieknych, Krakow, 1969, wydz. Projektowania Form Przemyslowych
- Akademia Sztuk Pieknych, Praga, 1951, wydz. Rezyseria Filmowa
- Akademia Sztuk Pieknych, Warszawa, 1974, Projektowanie Plastyczne
- Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, 1974, Wydzial Mechaniczny, sp. technologia budowy maszyn
- Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, 1979, wydz. Rolniczy
- Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydzial Zootechniczny - mgr inz.
- Akademia Techniczno-Rolnicza,Wydzial Mechaniczny
- Akademia Techniczno-Rolnicza,Wydzial Mechaniczny,1974
- Akademia Techniczno-Rolnicza,Wydzial Zootechniczny,1977
- Akademia Techniczno-Rolnicza,Wydzial Zootechniki,1985
- Akademia Teologii Katolickiej,Wydzial Koscielnych Nauk Historycznych i Spolecznych,1991
- Akademia Teologii Katolickiej, Wydzial Teologii - mgr
- Akademia Teologii Katolickiej,Wydzial Teologii Ogolnej,1997
- Akademia Wychowania Fizycznego,1962
- Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice, 1976, wydz. nauczycielski
- Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice, 1976, Wydzial Nauczycielski, sp. tance
- Akademia Wychowania Fizycznego, Poznan, 1981, wydz. Turystyki i Rekreacji
- Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydzial Wychowania Fizycznego - mgr
- Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydzial Nauczycielski - mgr
- Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa, 1962
- Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa, 1976, wydz. Nauczycielski
- Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu, Wydzial Turystyki - mgr
- Akademia Wychowania Fizycznego, Wroclaw, 1968, Wychowanie Fizyczne
- Akademia Wychowania Fizycznego, Wroclaw, 1974, wydz. Wychowania Fizycznego
- Akademia Wychowania Fizycznego, Wydzial Nauczycielski - mgr
- Akademia Wychowania Fizycznego, Wydzial Nauczycielski -Trenerski - mgr
- Akademia Wychowania Fizycznego, Wydzial Rehabilitacji - mgr
- Akademia Wychowania Fizycznego,Wydzial Turystyki i Rekreacji,1981
- ASG 1974
- ASP,Proj. Plast.,1974
- Azerbejdzanski Instytut Nafty i Chemii,Wydzial Mechaniczny
- Baltycka Wyzsza Szkola Humanistyczna w Koszalinie, Wydzial Administracji - licencjat
- Baltycka Wyzsza Szkola Humanistyczna w Koszalinie, Wydzial Administracji - mgr
- Baltycka Wyzsza Szkola Humanistyczna,Wydzial Administracji,2000
- Bibliotekarskie Studium Zaoczne w Lublinie
- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego Nr 1, Warszawa, 1990
- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego nr 2,1992
- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego, Warszawa, 1988
- Filia Akademii Rolniczej w Krakowie, Rzeszow, 1988, wydz. Ogolnorolny
- Filia Akademii Wychowania Fizycznego,Wydzial Wychowania Fizycznego,1975
- Filia Uniwersytetu Warszawskiego, Bialystok, 1981, Wydzial Humanistyczny, sp. filologia polska
- Gimnazjum w Katowicach 1949
- Gimnazjum w Lublinie 1939
- I L.O. im. B. Nowodworskiego,1972
- I Liceum Ogolnoksztalcace im.Bronislawa Nowodworskiego w Krakowie
- I Liceum Ogolnoksztalcace im. M.Kopernika, Bedzin, 1981
- II Liceum Ogolnoksztalcace im. Karola Mallka
- III L.O. im. Unii Lubelskiej,1980
- III Liceum Ogolnoksztalcace, Plock, 1974
- Instytut Ekonomii i Kultury w Moskwie, Wydzial Psychologii Zarzadzania
- Instytut Ksztalcenia i Doskonalenia w Bydgoszczy 1978
- Instytut Ksztalcenia Nauczycieli w Warszawie 1978
- Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydzial Rewalidacji Uposledzonych Umyslowo
- Instytut Pedagogiki Specjalnej,Wydzial Rewalidacji,1974
- IV Liceum Ogolnoksztalcace
- IV Liceum Ogolnoksztalcace, Warszawa, 1980
- IX Liceum Ogolnoksztalcace ,1975
- IX Liceum Ogolnoksztalcace,1994
- Katolicki Uniw. Lubelski 1949
- Katolicki Uniw. Lubelski 1953
- Katolicki Uniw. Lubelski 1956
- Katolicki Uniw. Lubelski 1958
- Katolicki Uniw. Lubelski 1960
- Katolicki Uniw. Lubelski 1974
- Katolicki Uniw. Lubelski 1976
- Katolicki Uniw. Lubelski 1979
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1972, Wydzial Filozofii Chrzescijanskiej, sp. historia filozofii, semiotyka
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1974, Filozofia Chrzescijanska, sp. spoleczna
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1976, wydz. Historii
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1976, Wydzial Humanistyczny, sp. historia
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1978, Filozofia Chrzescijanska, sp. filozoficzno-psychologiczna
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1978, Wydzial Filozofii, sp. psychologia
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1979, Wydzial Nauk Humanistycznych, sp. historia
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1984, wydz. Humanistyczny
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1989, Prawo
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1989, wydz. Filozofii Chrzescijanskiej
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1989, Wydzial Filozofii, sp. metafizyka
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1989, Wydzial Humanistyczny, sp. historia
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1991, Prawniczy
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Wydzial Filozoficzny, sp. psychologia
- Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Filozofii,1978
- Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Filozofii Chrzescijanskiej,1970
- Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Filozofii Chrzescijanskiej,1989
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Humanistyczny - mgr
- Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Humanistyczny,1977
- Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Humanistyczny,1984
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Nauk Humanistycznych
- Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Nauk Humanistycznych
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Nauk Humanistycznych - mgr
- Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Nauk Humanistycznych,1975
- Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Nauk Humanistycznych,1980
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Prawa Kanonicznego i Swieckiego - mgr
- Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Prawa Kanonicznego i Swieckiego,1990
- Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Prawa Kanonicznego i Swieckiego,1991
- Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Prawa Kanonicznego i Swieckiego,1993
- Korespondencyjne Technikum Rolnicze, Kordewo, 1973
- L. Ekonomiczne 1968
- L. Pedagog. 1954
- L. Pedagogiczne 1959
- L. Przem. Cementowego 1952
- Liceum Ekonomiczne
- Liceum Ekonomiczne, Miedzyrzec Podlaski, 1978
- Liceum Ekonomiczne, Pila, 1991
- Liceum Handlowe, Tarnowskie Gory, 1996
- Liceum Ogolnoksztalcace
- Liceum Ogolnoksztalcace - zaocznie, Swidnica, 1985
- Liceum Ogolnoksztalcace,1966
- Liceum Ogolnoksztalcace,1969
- Liceum Ogolnoksztalcace,1974
- Liceum Ogolnoksztalcace,1981
- Liceum Ogolnoksztalcace,1987
- Liceum Ogolnoksztalcace 49,1991
- Liceum Ogolnoksztalcace, Bydgoszcz, 1973
- Liceum Ogolnoksztalcace, Chelmno, 1977
- Liceum Ogolnoksztalcace dla Pracujacych N-IV, Krakow, 1976
- Liceum Ogolnoksztalcace, Gdansk, 1964, kursy specjalistyczne - operator urzadzen portowych
- Liceum Ogolnoksztalcace, Gliwice, 1966
- Liceum Ogolnoksztalcace im.J.Kochanowskiego, Radom, 1984
- Liceum Ogolnoksztalcace im. Komisji Edukacji Narodowej, Bielsko-Biala, 1988
- Liceum Ogolnoksztalcace im. M.Curie-Sklodowskiej,1982
- Liceum Ogolnoksztalcace im. Rejtana, Warszawa, 1950
- Liceum Ogolnoksztalcace im. St. Malachowskiego,1946
- Liceum Ogolnoksztalcace im. Unii Lubelskiej, Lublin, 1980
- Liceum Ogolnoksztalcace, Jelenia Gora, 1967, ogolnoksztalcace
- Liceum Ogolnoksztalcace, Katowice, 1984
- Liceum Ogolnoksztalcace, Kozienice, 1984
- Liceum Ogolnoksztalcace, Krakow, 1963
- Liceum Ogolnoksztalcace, Minsk Mazowiecki, 1952
- Liceum Ogolnoksztalcace, Myslowice, 1965, Ogolny
- Liceum Ogolnoksztalcace, Nowy Sacz, 1973
- Liceum Ogolnoksztalcace nr 2 im. A. Mickiewicza, Skarzysko-Kamienna, 1969
- Liceum Ogolnoksztalcace Nr 41, Warszawa, 1987
- Liceum Ogolnoksztalcace Nr 9, Katowice, 1984
- Liceum Ogolnoksztalcace, Poznan, 1971
- Liceum Ogolnoksztalcace, Radom, 1971
- Liceum Ogolnoksztalcace, Warszawa, 1980
- Liceum Ogolnoksztalcace, Wegrow, 1973
- Liceum Ogolnoksztalcace, Zamosc, 1964
- Liceum Zawodowe,1978
- Liceum Zawodowe,1980
- Liceum Zawodowe, Gniezno, 1978
- LO 1954
- LO 1963
- LO 1964
- LO 1965
- LO 1966
- LO 1969
- LO 1971
- LO 1972
- LO 1977
- LO 1983
- LO Nr 1 Bydgoszcz + 3 lata Uniwersytetu im. M.Kopernika, Torun, Prawo Cywilne
- Medyczne Studium Zawodowe, Warszawa, 1973, Wydzial Elektroradiologii
- Medyczne Studium Zawodowe, Wydzial Poloznych
- Medyczne Studium Zawodowe,Wydzial Poloznych,1973
- Miedzynarodowa Akademia Informatyzacji,Wydzial Filozoficzny,1997
- Moskiewski Instytut Chemiczno-Technologiczny,Wydzial Polimerow,1980
- Moskiewski Instytut Przemyslu Gazowego i Naftowego,Wydzial Mechaniczny,1980
- Moskiewski Instytut Przemyslu Naftowego i Gazowego, Moskwa, 1980, wydz. Mechaniczny
- Moskiewski Instytut Stosunkow Miedzynarodowych, Wydzial Dziennikarstwa Miedzynarodowego - mgr
- Moskiewski Instytut Zarzadzania, Moskwa, 1977, wydz. Cybernetyki Ekonomicznej
- Moskiewski Instytut Zarzadzania,Wydzial Cybernetyki Ekonomicznej,1977
- Moskiewski Uniwersytet Kooperacji, Wydzial Ekonomiki Handlu - mgr
- Nadbaltyckie Studium Oswiaty i Kultury Doroslych
- Oficerska Szkola Artylerii w Chelmie
- Panstw. Inst. Sztuki Teatralnej w konspiracji 1945
- Panstw. Wyzsza Szk. Muzyczna w Krakowie 1975
- Panstwowa Szkola Dokumentacji Naukowo-Technicznej,1964
- Panstwowa Szkola Hotelarska dla Absolwentow Liceow Ogolnoksztalcacych, Krakow, 1960
- Panstwowa Szkola Techniczna,1965
- Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna, Krakow, 1972, Wydzial Aktorski
- Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna, Lodz, 1948, wydz. Aktorski i Rezyserski
- Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna, Telewizyjna i Filmowa, Lodz, 1988, Wydzial Aktorski, kierunek artystyczny
- Panstwowe Technikum Hodowlane
- Panstwowe Technikum Ochrony Roslin, Golotczyzna, 1976, Rolniczy
- Panstwowe Technikum Ogrodnicze
- Panstwowe Technikum Ogrodnicze,1972
- Panstwowe Technikum Ogrodnicze, Pruszcz Gdanski, 1964
- Panstwowe Technikum Ogrodnicze, Pruszcz Gdanski, 1964, technik - ogrodnik
- Panstwowe Technikum Pszczelarskie, Pszczela Wola, 1972
- Panstwowe Technikum Rolnicze
- Panstwowe Technikum Rolnicze,1968
- Panstwowe Technikum Rolnicze, Karolewo, 1974, Ogolno-rolne
- Panstwowe Zaoczne Studium Oswiaty i Kultury Doroslych w Warszawie
- Panstwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 1975, wydz. Rewalidacji Uposledzonych Umyslowo
- Papieski Wydzial Teologiczny, Wydzial Teologiczny
- podstawowa 1954
- Polic. Studium Ogrod. 1983
- Polic. Studium Zaw. 1974
- Policealne Studium, 1978
- Policealne Studium Budowlane
- Policealne Studium Ekonomiczne
- Policealne Studium Ekonomiczne 1975
- Policealne Studium Ekonomiczne, Chorzow, 1975, Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
- Policealne Studium Ekonomiczne, Piekary Slaskie, 1975
- Policealne Studium Ekonomiczne, Piekary Slaskie, 1975, Ekonomika i Organizacja Przedsiebiorstw Panstwowych
- Policealne Studium Komunikacyjne, Bialystok, 1977
- Policealne Studium Medyczne
- Policealne Studium Ogrodnicze
- Policealne Studium Zawodowe
- Policealne Studium Zawodowe,1985
- Policealne Studium Zawodowe 1988
- Policealne Studium Zawodowe, Chorzow, 1979
- Policealne Studium Zawodowe, Gliwice, 1985
- Policealne Studium Zawodowe, Sochaczew
- Policealne Zaoczne Studium Ekonom. 1975
- Politech. Gdanska 1968
- Politech. Krakowska 1956
- Politech. Lubelska 1977
- Politech. Poznanska 1963
- Politech. Poznanska 1980
- Politech. Slaska 1964
- Politech. Szczecinska 1978
- Politechn. Gdanska 1952
- Politechn. Gdanska 1961
- Politechn. Gdanska 1965
- Politechn. Gdanska 1968
- Politechn. Gdanska 1969
- Politechn. Gdanska 1971
- Politechn. Gdanska 1978
- Politechn. Krakowska 1959
- Politechn. Krakowska 1960
- Politechn. Krakowska 1961
- Politechn. Krakowska 1963
- Politechn. Krakowska 1971
- Politechn. Krakowska 1973
- Politechn. Krakowska 1977
- Politechn. Lodzka 1952
- Politechn. Lodzka 1962
- Politechn. Lodzka 1965
- Politechn. Lodzka 1970
- Politechn. Lodzka 1971
- Politechn. Lodzka 1979
- Politechn. Lwowska 1956
- Politechn. Poznanska 1956
- Politechn. Poznanska 1959
- Politechn. Poznanska 1966
- Politechn. Poznanska 1972
- Politechn. Poznanska 1976
- Politechn. Poznanska^gmgr inz. mechanik^aAkad. Ekonom. w Poznaniu^gekonomista dyplomowany
- Politechn. Rzeszowska 1978
- Politechn. Slaska 1956
- Politechn. Slaska 1961
- Politechn. Slaska 1968
- Politechn. Slaska 1974
- Politechn. Slaska 1975
- Politechn. Slaska 1976
- Politechn. Slaska w Gliwicach 1962
- Politechn. Slaska w Gliwicach 1965
- Politechn. Slaska w Gliwicach 1969
- Politechn. Szczecinska 1956
- Politechn. Szczecinska 1971
- Politechn. Szczecinska 1973
- Politechn. Szczecinska 1983
- Politechn. Warszawska 1964
- Politechn. Warszawska 1965
- Politechn. Warszawska 1970
- Politechn. Warszawska 1973
- Politechn. Warszawska 1977
- Politechn. Warszawska 1981
- Politechn. Warszawska 1984
- Politechn. Wroclawska 1960
- Politechn. Wroclawska 1963
- Politechn. Wroclawska 1971
- Politechn. Wroclawska 1975
- Politechn. Wroclawska 1979
- Politechnika Bialostocka, Bialystok, 1986, Wydzial Mechaniczny, sp. maszyny i urzadzenia rolnicze
- Politechnika Bialostocka,Mechanika Urzadzen Rolniczych,1986
- Politechnika Bialostocka, Wydzial Budownictwa - mgr inz.
- Politechnika Bialostocka,Wydzial Elektrotechniki,1986
- Politechnika Bialostocka, Wydzial Mechaniczny - mgr
- Politechnika Czestochowska, Czestochowa, 1957, Wydzial Budowy Maszyn, sp. technologia budowy silnikow spalinowych
- Politechnika Czestochowska,Wydzial Budowy Maszyn,1974
- Politechnika Czestochowska,Wydzial Elektryczny,1972
- Politechnika Gdanska, Gdansk, 1956, Wydzial Budownictwa Ladowego Konstr. Budowlana (techniczny)
- Politechnika Gdanska, Gdansk, 1959, Wydzial Budownictwa Wodnego, Oddzial Geologii, sp. geologia inzynierska
- Politechnika Gdanska, Gdansk, 1960, Wydzial Budownictwa Ladowego, sp. budowa mostow
- Politechnika Gdanska, Gdansk, 1963, Wydzial Kadlubowy, sp. budowa okretow
- Politechnika Gdanska, Gdansk, 1968, Wydzial Mech. i Technolog., sp. obrabiarki, narzedzia i technol. budowy masz.
- Politechnika Gdanska, Gdansk, 1971, Wydzial Elektryczny, sp. automatyka przemyslowa
- Politechnika Gdanska, Gdansk, 1978, Instytut Okretowy, sp. projektowanie okretow
- Politechnika Gdanska, Gdansk, 1982, Wydzial Mechaniczny i Technologiczny, sp. obrabiarki i urz. technologicze
- Politechnika Gdanska,Wydzial Budownictwa Ladowego,1958
- Politechnika Gdanska, Wydzial Budowy Maszyn - mgr
- Politechnika Gdanska,Wydzial Chemiczny,1981
- Politechnika Gdanska,Wydzial Chemiczny,1987
- Politechnika Gdanska, Wydzial Elektroniki - mgr inz.
- Politechnika Gdanska,Wydzial Elektryczny,1971
- Politechnika Krakowska, Krakow, 1966, Wydzial Architektury
- Politechnika Krakowska, Krakow, 1978, wydz. Mechaniczny
- Politechnika Krakowska, Krakow, 1978, Wydzial Mechaniczny, sp. samochody i ciagniki
- Politechnika Krakowska, Krakow, 1980, Wydzial Techniczny
- Politechnika Krakowska, Krakow, 1986, Wydzial Mechaniczny, sp. konstrukcja pojazdow i samochodowych
- Politechnika Krakowska, Krakow, 1993, wydz. Mechaniczny
- Politechnika Krakowska, Wydzial Architektury - mgr inz.
- Politechnika Krakowska,Wydzial Architektury,1967
- Politechnika Krakowska, Wydzial Inzynierii Sanitarnej i Wodnej - mgr inz.
- Politechnika Krakowska, Wydzial Mechaniczny - inz.
- Politechnika Krakowska, Wydzial Mechaniczny - mgr inz.
- Politechnika Krakowska,Wydzial Mechaniczny,1963
- Politechnika Krakowska,Wydzial Mechaniczny,1968
- Politechnika Krakowska,Wydzial Mechaniczny,1983
- Politechnika Lodzka, Lodz, 1960, wydz. Elektryczny
- Politechnika Lodzka, Lodz, 1968, wydz. Chemiczny
- Politechnika Lodzka, Lodz, 1971, Wydzial Wlokienniczy
- Politechnika Lodzka, Lodz, 1972, wydz. Elektryczny
- Politechnika Lodzka, Lodz, 1977, wydz. Budownictwa i Architektury
- Politechnika Lodzka, Lodz, 1982, wydz. Mechaniczny
- Politechnika Lodzka, Wydzial Budowy i Architektury - mgr inz.
- Politechnika Lodzka , Wydzial Mechaniczny - inz.
- Politechnika Lodzka ,Wydzial Mechaniczny,1982
- Politechnika Lodzka, Wydzial Wlokienniczy - inz.
- Politechnika Lodzka,Wydzial Wlokienniczy,1972
- Politechnika Lubelska, Wydzial Budownictwa - mgr inz.
- Politechnika, Odessa, 1979, Wydzial Radiotechniczny, sp. konstruowanie i produkcja sprzetu radiowego
- Politechnika, Poznan, 1965, Wydzial Budownictwa Ladowego, kierunek budownictwo
- Politechnika Poznanska,Budownictwo ladowe,1977
- Politechnika Poznanska, Poznan, 1956, Mechanizacja
- Politechnika Poznanska, Poznan, 1956, wydz. Budownictwa Ladowego
- Politechnika Poznanska, Poznan, 1965, wydz. Mechanizacji Rolnictwa
- Politechnika Poznanska, Poznan, 1966, wydz. Elektryczny
- Politechnika Poznanska, Poznan, 1968, Wydzial Budownictwa Ladowego, sp. inzynieria komunalna
- Politechnika Poznanska, Poznan, 1972, Konstrukcja Maszyn i Urzadzen
- Politechnika Poznanska, Poznan, 1976, Wydzial Elektryczny, sp. automatyka
- Politechnika Poznanska, Poznan, 1977, wydz. Maszyn Roboczych i Pojazdow
- Politechnika Poznanska, Poznan, 1977, Wydzial Maszyn Roboczych, sp. samochody i ciagniki
- Politechnika Poznanska, Poznan, 1981, Technologia Budowy Maszyn, sp. obrobka skrawaniem
- Politechnika Poznanska, Poznan, 1983, Wydzial Maszyn Roboczych i Pojazdow, sp. systemy i urzadzenia energetyczne
- Politechnika Poznanska,Wydzial Budownictwa,1956
- Politechnika Poznanska, Wydzial Chemiczny - mgr inz.
- Politechnika Poznanska,Wydzial Chemiczny,1984
- Politechnika Poznanska,Wydzial Elektryczny,1966
- Politechnika Poznanska, Wydzial Maszyn Roboczych i Pojazdow - mgr inz.
- Politechnika Poznanska,Wydzial Maszyn Roboczych i Pojazdow,1971
- Politechnika Poznanska,Wydzial Maszyn Roboczych i Pojazdow,1977
- Politechnika Rzeszowska,Instytut Technologii Chemicznej,1978
- Politechnika Rzeszowska, Rzeszow, 1976, Wydzial Elektryczny, sp. elektrotechnika przemyslowa
- Politechnika Rzeszowska, Rzeszow, 1979, wydz. Elektrotechniki
- Politechnika Rzeszowska, Rzeszow, 1979, Wydzial Elektryczny, sp. przetwarzanie i uzytkowanie energii elektrycznej
- Politechnika Rzeszowska, Rzeszow, 1982, Wydzial Elektryczny, sp. elektrotechnika przemyslowa
- Politechnika Rzeszowska, Rzeszow, 1991, wydz. Budowa Maszyn i Lotnictwa
- Politechnika Rzeszowska, Wydzial Chemii - inz.
- Politechnika Rzeszowska, Wydzial Elektrotechniczny - mgr inz.
- Politechnika Rzeszowska,Wydzial Elektrotechniczny,1979
- Politechnika Rzeszowska,Wydzial Elektryczny,1982
- Politechnika Rzeszowska, Wydzial Zarzadzania i Marketingu - mgr
- Politechnika Slaska, Gliwice, 1963, wydz. Mechaniczno-Energetyczny
- Politechnika Slaska, Gliwice, 1964
- Politechnika Slaska, Gliwice, 1972, Wydzial Gorniczy
- Politechnika Slaska, Gliwice, 1973, wydz. Mechaniczno-Energetyczny
- Politechnika Slaska, Gliwice, 1973, wydz. Mechaniczno-Technologiczny
- Politechnika Slaska, Gliwice, 1973, Wydzial Mechaniczno-Technologiczny, sp. urzadzenia i technologia spawalnictwa
- Politechnika Slaska, Gliwice, 1974, Wydzial Gorniczy, sp. przerobka kopalin stalych
- Politechnika Slaska, Gliwice, 1976, Inzynieria Sanitarna
- Politechnika Slaska, Gliwice, 1976, wydz. Inzynierii Sanitarnej
- Politechnika Slaska, Gliwice, 1977, Budownictwo Ladowe
- Politechnika Slaska, Gliwice, 1977, wydz. Gorniczy
- Politechnika Slaska, Gliwice, 1978, wydz. Automatyki, Informatyki i Elektroniki
- Politechnika Slaska, Gliwice, 1979, wydz. Mechaniczno-Technologiczny
- Politechnika Slaska, Gliwice, 1980, wydz. Gorniczy
- Politechnika Slaska w Gliwicach,Instytut Kierunkowy Transportu,1985
- Politechnika Slaska w Gliwicach,Wydzial Automatyki, Elektroniki i Informatyki,1995
- Politechnika Slaska w Gliwicach,Wydzial Chemiczny,1980
- Politechnika Slaska,Wydzial Automatyki i Informatyki,1975
- Politechnika Slaska, Wydzial Budownictwa - inz.
- Politechnika Slaska,Wydzial Budownictwa Ladowego,1987
- Politechnika Slaska,Wydzial Chemiczny,1970
- Politechnika Slaska, Wydzial Gorniczy - inz.
- Politechnika Slaska,Wydzial Gorniczy,1964
- Politechnika Slaska,Wydzial Gorniczy,1974
- Politechnika Slaska,Wydzial Gorniczy,1976
- Politechnika Slaska,Wydzial Gorniczy,1977
- Politechnika Slaska, Wydzial Inzynierii Sanitarnej - inz.
- Politechnika Slaska, Wydzial Inzynierii Sanitarnej - mgr inz.
- Politechnika Slaska,Wydzial Inzynierii Sanitarnej,1976
- Politechnika Slaska, Wydzial Matematyczno-Fizyczny - mgr inz.
- Politechnika Slaska, Wydzial Mechaniczno-Energetyczny - mgr inz.
- Politechnika Slaska,Wydzial Mechaniczno-Energetyczny,1963
- Politechnika Slaska, Wydzial Mechaniczno-Technologiczny - mgr inz.
- Politechnika Slaska,Wydzial Mechaniczno-Technologiczny,1973
- Politechnika Slaska,Wydzial Metalurgiczny,1980
- Politechnika Swietokrzyska, Radom, 1977, wydz. Ekonomiki i Organizacji
- Politechnika Swietokrzyska, Wydzial Mechaniczny - inz.
- Politechnika Swietokrzyska,Wydzial Mechaniczny,1989
- Politechnika Szczecinska, Szczecin, 1974, Inzynieria Chemiczna
- Politechnika Szczecinska, Szczecin, 1983, Inzynieryjno-Ekonomiczny Transportu, sp. ekonimika i organizacja trans. ladow.
- Politechnika Szczecinska, Szczecin, 1983, wydz. Technologii i Inzynierii Chemicznej
- Politechnika Szczecinska, Szczecin, 1983, Wydzial Elektryczny, sp. przetwarzanie i uzytkowanie energii elektrycznej
- Politechnika Szczecinska, Szczecin, 1983, Wydzial Technologii i Inzynierii Chemicznej, sp. inzynieria chemiczna
- Politechnika Szczecinska, Wydzial Budownictwa i Architektury - mgr inz.
- Politechnika Szczecinska, Wydzial Budowy Maszyn - mgr inz.
- Politechnika Szczecinska,Wydzial Budowy Maszyn i Okretow,1971
- Politechnika Szczecinska,Wydzial Budowy Maszyn i Okretow,1974
- Politechnika Szczecinska, Wydzial Inzynieryjno-Ekonomiczny Transportu - mgr
- Politechnika Szczecinska,Wydzial Mechaniczny,1970
- Politechnika Szczecinska, Wydzial Technologii Chemicznej - mgr inz.
- Politechnika Szczecinska, Wydzial Technologii i Inzynierii Chemicznej - mgr inz.
- Politechnika Szczecinska,Wydzial Technologii i Inzynierii Chemicznej,1983
- Politechnika Warszawska,Instytut Transportu
- Politechnika Warszawska, Warszawa, 1962, Wydzial Lacznosci
- Politechnika Warszawska, Warszawa, 1967, wydz. Budownictwa Ladowego
- Politechnika Warszawska, Warszawa, 1968
- Politechnika Warszawska, Warszawa, 1968, Wydzial Budownictwa Ladowego
- Politechnika Warszawska, Warszawa, 1970, Wydzial Geodezji i Kartografii, sekcja pomiarow podstawowych
- Politechnika Warszawska, Warszawa, 1971, Wydzial Inzynieryjno-Mechaniczny
- Politechnika Warszawska, Warszawa, 1972, wydz. Maszyn Roboczych i Pojazdow
- Politechnika Warszawska, Warszawa, 1972, Wydzial Maszyn Roboczych i Pojazdow, kierunek mechniczny
- Politechnika Warszawska, Warszawa, 1973, Instytut Transportu, sp. transport kolejowy
- Politechnika Warszawska, Warszawa, 1973, inzynier elektryk
- Politechnika Warszawska, Warszawa, 1974, Wydzial Elektryczny, sp. zabezpieczenia elektroenergetyczne
- Politechnika Warszawska, Warszawa, 1980, Wydzial Chemiczny, sp. chemia i technologia nieorganiczna
- Politechnika Warszawska, Warszawa, 1981, wydz. Mechaniki Precyzyjnej
- Politechnika Warszawska, Warszawa, 1981, Wydzial Mechaniki Precyzyjnej, sp. automatyka przemyslowa i metrologia
- Politechnika Warszawska, Warszawa, 1984, wydz. Samochodow i Maszyn Roboczych
- Politechnika Warszawska, Warszawa, 1984, Wydzial Samochodow i Maszyn Roboczych
- Politechnika Warszawska, Warszawa, 1986, wydz. Architektury
- Politechnika Warszawska, Warszawa, 1992, wydz. Elektroniki
- Politechnika Warszawska, Warszawa, Elektromechanika
- Politechnika Warszawska,Wydzial Architektury,1973
- Politechnika Warszawska,Wydzial Elektryczny
- Politechnika Warszawska, Wydzial Geodezji i Kartografii - mgr inz.
- Politechnika Warszawska,Wydzial Geodezji i Kartografii,1978
- Politechnika Warszawska, Wydzial Inzynierii Budowlanej - mgr inz.
- Politechnika Warszawska, Wydzial Inzynierii Ladowej - mgr inz.
- Politechnika Warszawska,Wydzial Inzynierii Ladowej,1981
- Politechnika Warszawska,Wydzial Mechaniczny Technologiczny
- Politechnika Warszawska, Wydzial Mechaniki Precyzyjnej - mgr inz.
- Politechnika Warszawska,Wydzial Mechaniki Precyzyjnej,1970
- Politechnika Warszawska,Wydzial Mechaniki Precyzyjnej,1981
- Politechnika Warszawska, Wydzial Samochodow i Maszyn Roboczych - inz.
- Politechnika Warszawska, Wydzial Samochodow i Maszyn Roboczych - mgr inz.
- Politechnika Warszawska,Wydzial Samochodow i Maszyn Roboczych,1984
- Politechnika Warszawska, Wydzial Transportu Kolejowego - mgr inz.
- Politechnika Wroclawska 1963
- Politechnika Wroclawska 1972
- Politechnika Wroclawska, Wroclaw, 1961, wydz. Chemiczny
- Politechnika Wroclawska, Wroclaw, 1961, wydz. Mechaniczny
- Politechnika Wroclawska, Wroclaw, 1961, Wydzial Chemiczny sp. fototechnika
- Politechnika Wroclawska, Wroclaw, 1971, Wydzial Budowy Maszyn, sp. konstrukcja obrabiarek
- Politechnika Wroclawska, Wroclaw, 1972, wydz. Mechaniczny
- Politechnika Wroclawska, Wroclaw, 1973, wydz. Elektryczny
- Politechnika Wroclawska, Wroclaw, 1988, Wydzial Mechaniczno-Energetyczny, sp. aparatura procesowa
- Politechnika Wroclawska, Wroclaw, 1991, wydz. Gorniczy
- Politechnika Wroclawska,Wydzial Budownictwa Ladowego,1972
- Politechnika Wroclawska,Wydzial Chemiczny,1972
- Politechnika Wroclawska,Wydzial Elektryczny,1986
- Politechnika Wroclawska,Wydzial Gorniczy,1992
- Politechnika Wroclawska, Wydzial Mechaniczno-Energetyczny - mgr inz.
- Politechnika Wroclawska,Wydzial Mechaniczno-Energetyczny,1970
- Politechnika Zielonogorska, Wydzial Podstawowych Problemow Techniki - mgr inz.
- Poltechnika Warszawska,Wydzial Elektryczny,1965
- Pomaturalne Studium Med. Pielegniarstwa 1970
- Pomaturalne Studium Ogrodnicze, Pruszcz Gdanski, 1982, Ogrodnictwo, sp. szkolkarstwo drzew owocowych
- Pomaturalne Studium Techniczne, Wroclaw, 1978, wydz. Geodezji
- Pomaturalne Studium Zawodowe
- Pomaturalne Studium Zawodowe, 1975, Budownictwo Ogolne
- Pomaturalne Studium Zawodowe,Wydzial Elektronicznej i Elektrycznej Automatyki Przemyslowej,1980
- Pomorska Akademia Medyczna,Lekarski,1970
- Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, 1970, wydz. Lekarski
- Pomorska Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1961
- Prywatna Wyzsza Szkola Ochrony Srodowiska, Wydzial Ochrony Srodowiska - mgr inz.
- Przysposobienie Rolnicze, Bogate, 1962, Rolniczy
- Przysposobienie Rolnicze, Zaborowo, 1963, Rolniczy
- Roln. Instytut w Grodnie 1956
- Rolnicza Szkola Zawodowa, Brzozow, 1969
- SGGW - Akad. Roln. w Warszawie 1958
- SGGW - Akad. Roln. w Warszawie 1968
- SGGW - Akad. Roln. w Warszawie 1974
- SGGW - Akad. Roln. w Warszawie 1976
- SGGW - Akad. Roln. w Warszawie 1977
- SGGW - Akad. Roln. w Warszawie 1979
- SGGW-Akad. Roln. w Warszawie 1971
- SGGW w Warszawie 1950
- SGGW w Warszawie 1952
- SGGW w Warszawie 1959
- SGGW _ Akad. Roln. w Warszawie 1981
- SGPIS w Warszawie 1964
- SGPiS w Warszawie 1969
- SGPiS w Warszawie 1973
- SGPiS w Warszawie 1980
- SGPiS w Warszwie 1962
- SGPIS, Warszawa, 1964, Wydzial Handlu Zagranicznego, sp. ekonomika handlu zagranicznego
- SGPiS, Warszawa, 1968, Ekonometria
- SGPIS, Warszawa, 1968, Handel Zagraniczny, sp. miedzynarodowe stosunki gospodarcze
- SGPIS, Warszawa, 1969, Wydzial Handlu Zagranicznego
- SGPIS, Warszawa, 1970, Wydzial Planowania i Statystyki, sp. ekonometria
- SGPIS, Warszawa, 1975, Ekonomika Produkcji
- Slaska Akad. Med. w Katowicach 1962
- Slaska Akad. Med. w Katowicach 1967
- Slaska Akademia Medyczna, Katowice, 1959, Wydzial Lekarski, sp. choroby wewnetrzne i pluca
- Slaska Akademia Medyczna, Katowice, 1962, wydz. Lekarski
- Slaska Akademia Medyczna, Katowice, 1962, Wydzial Lekarski
- Slaska Akademia Medyczna, Katowice, 1964, wydz. Lekarski
- Slaska Akademia Medyczna, Katowice, 1968, wydz. Lekarski
- Slaska Akademia Medyczna, Katowice, 1970, wydz. Lekarski
- Slaska Akademia Medyczna, Katowice, 1974, Wydzial Lekarski, kierunek medyczny
- Slaska Akademia Medyczna, Katowice, 1975, Wydzial Lekarski
- Slaska Akademia Medyczna, Katowice, 1981, Wydzial Lekarski
- Slaska Akademia Medyczna,lekarski,1968
- Slaska Akademia Medyczna w Katowicach,Wydzial Lekarski,1987
- Slaska Akademia Medyczna, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny
- Slaska Akademia Medyczna, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny, dr
- Slaska Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1964
- Slaska Akademia Medyczna, Zabrze, 1952, Wydzial Lekarski, sp. stomatologia
- Slaska Akademia Medyczna, Zabrze, 1960, Wydzial Lekarski
- Slaskie Techniczne Zaklady Naukowe,1962
- Slaskie Techniczne Zaklady Naukowe, Dabrowa Gornicza, 1980
- Slaskie Techniczne Zaklady Naukowe, Katowice, 1962, wydz. Mechaniczny
- Srednia Szkola Zawodowa
- Srednie Studium Zawodowe
- Student Uniwersytetu Jagielonskiego, Krakow, Wydzial Filozoficzno-Historyczny, sp. historia
- Studium Ekonomiczne, Boleslawiec, 1974
- Studium Elektroniczne, Grudziadz, 1981, Wydzial Techniczny, sp. elektronika
- Studium Medyczne Pielegniarek i Poloznych, Elblag, 1968, wydz. Pielegniarstwa
- Studium Nauczycielskie, Raciborz, 1975, Wychowanie Fizyczne
- Studium Organizacji i Zarzadzania
- Studium Pomaturalne Zarzadzania,1975
- Studium Turystyczno-Hotelarskie, Jelenia Gora, 1979
- Szk. Glowna Gosp. Wiejskiego 1957
- Szk. Roln. 1968
- Szkola Chorazych Sluzby Uzbrojenia i Elektroniki
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1956, wydz. Rolny oraz Ekonomiczny
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1965, wydz. Ogrodniczy
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1968, wydz. Lesny
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1969, wydz. Lesny
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1969, wydz. Ogrodniczy
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1970, wydz. Rolny
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1971, wydz. Rolniczy
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1975, wydz. Zootechniki
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1976, wydz. Ekonomiczno-Rolniczy
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1977, wydz. Rolny
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1979, Rolnictwo - ogolne
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1980, Rolniczy-Ogolny
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1982, wydz. Rolny
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1982, Wydzial Lesny
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1986, wydz. Zootechniki
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1991, wydz. Rolniczy
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego AR, Warszawa, 1971, Wydzial Ekonomiczno-Rolniczy, sp. ekonomista-rolnik
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1965, wydz. melioracje wodne
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1967, Ekonomiczno-Rolniczy, sp. planowanie przestrzenne
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1968, Wydzial Lesny
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1969, Wydzial Ogrodniczy-rolniczy
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1970, Ogrodnictwo - Warzywnictwo
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1971
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1971, Wydzial Weterynaryjny
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1972, Wydzial Rolniczy, sp. pedagogika rolnicza
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1973, Wydzial Rolniczy, sp. doradztwo rolnicze
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1981, Ekonomika Rolnictwa
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Ekonomiczno - Rolniczy,1980
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Ekonomiczno-Rolniczy - mgr
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Ekonomiczno-Rolniczy - mgr inz.
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Ekonomiczno-Rolny,1976
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Ekonomiki Rolnictwa - mgr inz.
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Ekonomiki Rolnictwa,1977
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Lesny - mgr inz.
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Lesny,1968
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Ogrodniczy - inz.
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Ogrodniczy,1969
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Ogrodniczy,1970
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Rolniczy - inz.
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Rolniczy,1976
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Rolny - mgr inz.
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Zootechniczny - inz.
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Zootechniczny - mgr inz.
- Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Zootechniczny,1986
- Szkola Glowna Handlowa (SGPiS), Warszawa, 1968, Wydzial Handlu Zagranicznego
- Szkola Glowna Handlowa, Warszawa, 1968, wydz. Ekonomiki Produkcji
- Szkola Glowna Handlowa, Warszawa, 1972, Wydzial Ekonomiczno-Spoleczny, sp. ekonomika pracy i polityka spoleczna
- Szkola Glowna Handlowa, Warszawa, 1987, Handel Wewnetrzny, sp. ekonomika obrotu towarowego i uslug
- Szkola Glowna Handlowa, Warszawa, 1987, wydz. Handlu Wewnetrznego
- Szkola Glowna Handlowa, Wydzial Zarzadzanie i Marketing - mgr
- Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Warszawa, 1964, wydz. Handlu Zagranicznego
- Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Warszawa, 1968, wydz. Handlu Zagranicznego
- Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Warszawa, 1969, wydz. Handlu Zagranicznego
- Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Warszawa, 1974, wydz. Ekonomiki Produkcji
- Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Ekonomiczno-Spoleczny - mgr
- Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Ekonomiki Produkcji - mgr
- Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Ekonomiki Produkcji,1963
- Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Finansow i Statystyki - mgr
- Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Finansow i Statystyki,1972
- Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Handlu Wewnetrznego - mgr
- Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Handlu Wewnetrznego,1970
- Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Handlu Zagranicznego
- Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Handlu Zagranicznego - mgr
- Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Handlu Zagranicznego,1966
- Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Handlu Zagranicznego,1968
- Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Handlu Zagranicznego,1969
- Szkola Pielegniarska 1952
- Szkola Podstawowa
- Szkola Podstawowa 1946
- Szkola Podstawowa, Osiek, 1967, kwalifikowany rolnik
- Szkola Podstawowa, Potok Stary, 1965
- Szkola Rzemiosl Artystycznych, Warszawa, 1970
- Szkola Wyzsza im Pawla Wlodkowica, Wydzial Humanistyczny - licencjat
- Tech. Mech.-Hut. 1981
- Tech. Mechaniczno-Energetyczne 1970
- Techn. Budowlane 1955
- Techn. Drogowe w Jaroslawiu 1965
- Techn. Elektroenergetyczne 1974
- Techn. Elektromechaniczne 1971
- Techn. Gastronomiczne 1974
- Techn. Gornicze 1964
- Techn. Gornicze 1966
- Techn. Gornicze 1983
- Techn. Hutn.-Mech. 1963
- Techn. Hutnicze 1980
- Techn. Kolejowe 1973
- Techn. Mech. w Legnicy 1972
- Techn. Mechaniczne 1964
- Techn. Mechaniczne 1967
- Techn. Mechaniczne 1979
- Techn. Mechaniczne 1982
- Techn. Mechaniczno-Hutnicze 1980
- Techn. Mechanizacji Rolnictwa 1955
- Techn. Ogrodnicze 1971
- Techn. Ogrodnicze 1972
- Techn. Radiowo-Telewizyjne 1968
- Techn. Roln. 1959
- Techn. Roln. 1964
- Techn. Roln 1974
- Techn. Rolnicze 1973
- Techn. Rolnicze w Bydgoszczy 1964
- Techn. Samochodowe 1955
- Techn. Wlokiennicze 1965
- Techn. Zawodowe 1986
- Techniczne Zaklady Naukowe/ Zasadnicza Szkola Zawodowa,1974
- Technikum
- Technikum Budowlane
- Technikum Budowlane,1963
- Technikum Budowlane,1971
- Technikum Budowlane, Bedzin, 1990
- Technikum Budowlane,Budownictwo ogolne,1971
- Technikum Budowlane, Krakow, 1977
- Technikum Budowlane nr 3, Wroclaw, 1974, Budownictwo ogolne
- Technikum Budowlane, Olsztyn, 1967
- Technikum Budowlane, Opole, 1966
- Technikum Budowlane, Opole, 1966, Budownictwo ogolne
- Technikum Budowlane, Plock, 1970
- Technikum Budowlane, Raciborz, 1968, Budownictwo Ogolne
- Technikum Budowlane, Rzeszow, 1982
- Technikum Budowlane, Warszawa, 1955
- Technikum Budowlane, Warszawa, 1976, technik instalacji sanitarnych
- Technikum Budowy Okretow,1984
- Technikum Chlodnicze im. M. Thubera,1970
- Technikum Drogowe,Budowa Drog i Mostow,1973
- Technikum Ekonomiczne
- Technikum Ekonomiczne,1978
- Technikum Ekonomiczne, Lomza, 1968
- Technikum Ekonomiczne, Miedzyrzec, 1978
- Technikum Elektromechaniczne
- Technikum Elektrotechniczne,1972
- Technikum Elektryczne,1981
- Technikum Elektryczne, Slupsk, 1978
- Technikum Energetyczne
- Technikum Energetyczne,1975
- Technikum Geodezyjne, Bydgoszcz, 1958, Geodezja, sp. urzadzenia rolne
- Technikum Gornicze,1980
- Technikum Gornicze, Jastrzebie, 1981, mechanik maszyn i urzadzen gorniczych
- Technikum Gornicze, Jastrzebie Zdroj, 1985
- Technikum Gornicze, Konin, 1966
- Technikum Gornicze, Krakow, 1964
- Technikum Gornicze, Krakow, 1964, technik gornik
- Technikum Gornicze, Laziska Gorne, 1966, Eksploatacja Wegla
- Technikum Gornicze, Rybnik, 1977
- Technikum Gorniczo-Energetyczne,1999
- Technikum Hutnicze, Czestochowa, 1980
- Technikum Hutniczo-Mechaniczne, Krakow, 1976
- Technikum Hutniczo-Mechaniczne, Krakow, 1976, Mechaniczny, sp. automatyka kontrolno-pomiarowa i automatyka przemyslowa
- Technikum Hutniczo-Mechaniczne, Krakow-Nowa Huta, 1963, technik hutnik
- Technikum Kolejowe
- Technikum Kolejowe,1973
- Technikum Kolejowe im.Rabanowskiego,1975
- Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji, Olsztyn, 1980, wydz. Eksploatacji i Naprawy Taboru Kolejowego
- Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji,Trakcja Elektryczna,1986
- Technikum Kolejowe, Ostrow Wielkopolski, 1975, Budowa i Naprawa Taboru Kolejowego
- Technikum Kolejowe, Warszawa, 1973, sp. automatyka i zabezpieczenie ruchu kolejowego
- Technikum Kolejowe, Warszawa, 1973, wydz. Automatyki
- Technikum Kolejowe, Wroclaw, 1961, Techniczny
- Technikum Mechaniczne
- Technikum Mechaniczne,1963
- Technikum Mechaniczne,1966
- Technikum mechaniczne,1975
- Technikum Mechaniczne,1976
- Technikum Mechaniczne,1978
- Technikum Mechaniczne,1980
- Technikum Mechaniczne,1986
- Technikum Mechaniczne, Bialystok, 1982, technik mechanik
- Technikum Mechaniczne dla Pracujacych,Mechaniczny,1975
- Technikum Mechaniczne, Elblag, 1962
- Technikum Mechaniczne, Grodzisk Mazowiecki, 1975
- Technikum Mechaniczne, Jelenia Gora, 1971, technik budowy maszyn
- Technikum Mechaniczne, Katowice, 1977
- Technikum Mechaniczne, Krakow, 1968, Budowa Maszyn
- Technikum Mechaniczne, Krakow-Nowa Huta, 1975
- Technikum Mechaniczne, Poznan, 1963
- Technikum Mechaniczne, Poznan, 1980, mechanik
- Technikum Mechaniczne przy FSO, Warszawa, 1976
- Technikum Mechaniczne, Slupsk, 1963
- Technikum Mechaniczne, Stalowa Wola, 1966
- Technikum Mechaniczne, Szczecin, 1966, technik mechanik
- Technikum Mechaniczne w Krasnymstawie 1972
- Technikum Mechaniczne w Krosnie,1978
- Technikum Mechaniczne w Swidnicy,1964
- Technikum Mechaniczno-Elektryczne,1955
- Technikum Mechaniczno-Elektryczne,1976
- Technikum Mechaniczno-Hutnicze
- Technikum Mechaniczno-Hutnicze,1981
- Technikum Mechaniczno-Hutnicze, Warszawa, 1981
- Technikum Mechaniczno-Hutnicze, Warszawa, 1981, Wydzial Mechaniczny
- Technikum Mechanizacji Rolnictwa
- Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Lancut, 1965
- Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Swidwin, 1966
- Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Tarnow, 1980
- Technikum Ministerstwa Komunikacji, Warszawa, 1975
- Technikum Ochrony Roslin, Dadrowa Zdunska, 1961
- Technikum Odziezowe,1990
- Technikum Odziezowe, Ostrowiec, 1989, krawiec
- Technikum Odziezowe, Ostrowiec Swietokrzyski, 1989
- Technikum Ogrodnicze, Bielsko-Biala, 1973
- Technikum Ogrodnicze, Powiercie, 1978, Ogrodniczy
- Technikum Ogrodnicze, Pruszcz Gdanski, 1964, rolnik - ogrodnik
- Technikum Ogrodnicze, Sochaczew, 1975, Ogrodniczy
- Technikum Ogrodnicze, Warszawa, 1983, Ogrodniczy, sp. kwiaciarstwo, warzywnictwo, szkolkarstwo, sadownictwo
- Technikum Poligraficzne, Warszawa, 1959
- Technikum Przemyslu Okretowego, Gdansk, 1976, wydz. Budowy Maszyn i Urzadzen Okretowych
- Technikum Przemyslu Okretowego, Gdansk, 1978
- Technikum Przemyslu Skorzanego, Starogard Gdanski, 1979
- Technikum Przemyslu Skorzanego, Starogard Gdanski, 1979, technik - technolog produkcji obuwia
- Technikum Przemyslu Spozywczego
- Technikum Przemyslu Spozywczego, Szopienice, 1959
- Technikum Przemyslu Spozywczego, Warszawa, 1972
- Technikum Rolnicze
- Technikum Rolnicze - 2 lata
- Technikum Rolnicze,1969
- Technikum Rolnicze, Bren
- Technikum Rolnicze, Janowice, 1953, Ogolny Rolniczy
- Technikum Rolnicze, Krzyzowice, 1986, technik produkcji roslin i hodowli zwierzat
- Technikum Rolnicze, Lodygowice, 1968, Ogolno-rolniczy
- Technikum Rolnicze, Szczecinek, 1968
- Technikum Rolnicze w Reszelu, Reszel, 1984, technik - rolnik
- Technikum Rolnicze, Wojslawice, 1965, Rolnicze
- Technikum Rolnicze, Zambrow, 1986, Rolniczy
- Technikum Rolnicze, Zduny, 1976, ogolnorolniczy
- Technikum Rolnicze, Zwolen, 1974
- Technikum Samochodowe
- Technikum Samochodowe, Warszawa, 1957
- Technikum Samochodowe, Wroclaw, 1974
- Technikum Weterynaryjne
- Technikum Wieczorowe dla Pracuacych.przy FSM Tychy
- Technikum Wodno-Melioracyjne, Wroclaw, 1963
- Technikum, wydz. Lesnictwa
- Technikum Zawodowe Zaoczne, Torun, 1977, technik technologii produktow rolno-spozywczych, sp. przetworstwo miesne
- Technikum Zeglugi Srodladowej (aktualnie Oxford University OBS-MBA), Wroclaw, 1975
- Tehnikum Mechanizacji Rolnictwa,1965
- UMK, Torun, 1970, Wydzial Prawa i Administracji sp. prawnik
- Uniw. Gdanski 1973
- Uniw. Gdanski 1974
- Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu 1975
- Uniw. Jagiellonski 1949
- Uniw. Jagiellonski 1951
- Uniw. Jagiellonski 1963
- Uniw. Jagiellonski 1964
- Uniw. Jagiellonski 1972
- Uniw. Jagiellonski 1975
- Uniw. Jagiellonski 1978
- Uniw. Jagiellonski 1980
- Uniw. Jagiellonski w Krakowie 1950
- Uniw. Jagiellonski w Krakowie 1953
- Uniw. Jagiellonski w Krakowie 1960
- Uniw. Jagiellonski w Krakowie 1964
- Uniw. Jagiellonski w Krakowie 1969
- Uniw. Jagiellonski w Krakowie 1972
- Uniw. Jagiellonski w Krakowie 1980
- Uniw. Lodzki 1957
- Uniw. Lodzki 1959
- Uniw. Lodzki 1964
- Uniw. Lodzki 1965
- Uniw. Lodzki 1966
- Uniw. Lodzki 1974
- Uniw. Lodzki 1975
- Uniw. Lodzki 1977
- Uniw. Lodzki 1978
- Uniw. Lubelski 1979
- Uniw. Poznanski 1958
- Uniw. Poznanski 1961
- Uniw. Poznanski 1965
- Uniw. Poznanski 1966
- Uniw. Poznanski 1968
- Uniw. Poznanski 1969
- Uniw. Poznanski 1976
- Uniw. Poznanski 1978
- Uniw. Poznanski 1979
- Uniw. Poznanski 1983
- Uniw. Slaski 1969
- Uniw. Slaski 1980
- Uniw. Slaski w Katowicach 1974
- Uniw. Slaski w Katowicach 1985
- Uniw. Slaski w Katowicach 1987
- Uniw. Torunski 1963
- Uniw. Torunski 1969
- Uniw. Torunski 1976
- Uniw. w Leningradzie 1955
- Uniw. w Leningradzie 1964
- Uniw. w Lublinie 1958
- Uniw. w Lublinie 1960
- Uniw. w Lublinie 1963
- Uniw. w Lublinie 1965
- Uniw. w Lublinie 1966
- Uniw. w Lublinie 1968
- Uniw. w Lublinie 1975
- Uniw. w Lublinie 1981
- Uniw. w Lublinie^ginz. rolnik
- Uniw. w Lublinie^gmgr pedagogiki
- Uniw. w Poznaniu 1970
- Uniw. w Toruniu 1966
- Uniw. w Toruniu 1969
- Uniw. w Toruniu 1970
- Uniw. w Toruniu 1972
- Uniw. w Toruniu 1977
- Uniw. Warszawski 1950
- Uniw. Warszawski 1955
- Uniw. Warszawski 1956
- Uniw. Warszawski 1957
- Uniw. Warszawski 1958
- Uniw. Warszawski 1959
- Uniw. Warszawski 1960
- Uniw. Warszawski 1962
- Uniw. Warszawski 1963
- Uniw. Warszawski 1965
- Uniw. Warszawski 1966
- Uniw. Warszawski 1968
- Uniw. Warszawski 1969
- Uniw. Warszawski 1970
- Uniw. Warszawski 1971
- Uniw. Warszawski 1972
- Uniw. Warszawski 1973
- Uniw. Warszawski 1974
- Uniw. Warszawski 1976
- Uniw. Warszawski 1978
- Uniw. Warszawski 1979
- Uniw. Warszawski 1981
- Uniw. Wroclawski 1949
- Uniw. Wroclawski 1953
- Uniw. Wroclawski 1959
- Uniw. Wroclawski 1964
- Uniw. Wroclawski 1965
- Uniw. Wroclawski 1969
- Uniw. Wroclawski 1970
- Uniw. Wroclawski 1972
- Uniw. Wroclawski 1976
- Uniw. Wroclawski 1977
- Uniw. Wroclawski 1979
- Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznan, 1968, Wydzial Prawa
- Uniwersytet Adama Mickiewicza,Wydzial Historyczny,1986
- Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1971, wydz. Biologii i Nauk o Ziemi
- Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1971, Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi, matematyczno-przyrodniczy
- Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1973, wydz. Filologii Polskiej
- Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1974, Ekonomika Transportu, sp. ekonomika transportu morskiego
- Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1975, Ekonomika Transportu
- Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1977, wydz. Ekonomiczny
- Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1977, Wydzial Ekonomiczny
- Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1977, Wydzial Humanistyki, sp. historia
- Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1978, Wydzial Prawa i Administracji, sp. prawo
- Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1980, Wydzial Humanistyczny, sp. filologia polska
- Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1980, Wydzial Humanistyczny, sp. historia - archiwistyki
- Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1980, Wydzial Humanistyczny, sp. nauczycielska, historia
- Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1982, wydz. Humanistyczny
- Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1984, Wydzial Ekonomiki Transportu, sp. ekonomika handlu zagranicznego
- Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1993, wydz. Nauk Spolecznych
- Uniwersytet Gdanski, Gdansk-Sopot, 1972, Wydzial Ekonomiki Transportu
- Uniwersytet Gdanski, Sopot, 1972, wydz. Ekonomiki Transportu
- Uniwersytet Gdanski, Sopot, 1973, Wydzial Ekonomiki Transportu, sp. ekonomika transportu morskiego
- Uniwersytet Gdanski, Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi - mgr
- Uniwersytet Gdanski,Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi,1971
- Uniwersytet Gdanski,Wydzial Ekonomiki Produkcji,1989
- Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiki Transportu - mgr
- Uniwersytet Gdanski,Wydzial Ekonomiki Transportu,1972
- Uniwersytet Gdanski,Wydzial Ekonomiki Transportu,1974
- Uniwersytet Gdanski,Wydzial Ekonomiki Transportu,1979
- Uniwersytet Gdanski,Wydzial Humamistyczny,1983
- Uniwersytet Gdanski, Wydzial Humanistyczny
- Uniwersytet Gdanski, Wydzial Humanistyczny - mgr
- Uniwersytet Gdanski,Wydzial Humanistyczny,1967
- Uniwersytet Gdanski,Wydzial Humanistyczny,1973
- Uniwersytet Gdanski,Wydzial Humanistyczny,1977
- Uniwersytet Gdanski,Wydzial Humanistyczny,1980
- Uniwersytet Gdanski,Wydzial Humanistyczny,1983
- Uniwersytet Gdanski,Wydzial Humanistyczny,1987
- Uniwersytet Gdanski, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny - mgr
- Uniwersytet Gdanski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr
- Uniwersytet Gdanski,Wydzial Nauk Spolecznych,1993
- Uniwersytet Gdanski, Wydzial Organizacji i Zarzadzania - mgr
- Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa - mgr
- Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr
- Uniwersytet Gdanski,Wydzial Prawa i Administracji,1975
- Uniwersytet Gdanski,Wydzial Prawa i Administracji,1985
- Uniwersytet Gdanski,Wydzial Prawa i Adminsitracji
- Uniwersytet i Politechnika we Wroclawiu, Wydzial Prawa - mgr
- Uniwersytet i Politechnika Wroclawska, Wroclaw, 1949, Wydzial Prawa
- Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznan, 1961, Historia Sztuki
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1962, wydz. Prawa
- Uniwersytet im A.Mickiewicza, Poznan, 1962, Wydzial Prawa
- Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznan, 1964, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, sp. chemia
- Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznan, 1966, Wydzial Prawa
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1967, wydz. Prawa
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1968, wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1968, wydz. Prawa
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1968, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznan, 1968, Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1970, wydz. Historii
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1970, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1973, wydz. Filozoficzno-Historyczny
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1974, wydz. Filozoficzno-Historyczny
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1974, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1975, wydz. Filozoficzno-Historyczny
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1975, wydz. Nauk Spolecznych
- Uniwersytet im.A.Mickiewicza, Poznan, 1978, Wydzial Prawa i Administracji, sp. administracja
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1979, wydz. Nauk Spolecznych
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1979, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1981, wydz. Nauk Spolecznych
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1981, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznan, 1981, Wydzial Nauk Spolecznych, sp. nauczycielska
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1982, wydz. Nauk Spolecznych
- Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznan, 1983, Wydzial Historyczny
- Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznan, 1991, Wydzial Historyczny UAM, sp. pedagogiczna i archiwistyczna
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan, 1987, Wydzial Historyczny, sp. archeologia
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan, 1989, Wydzial Prawa i Administracji
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi - mgr
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Historyczny - mgr
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny - mgr
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,Wydzial Matematyki-Fizyki-Chemii,1978
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii - mgr, dr
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych - mgr
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Prawa - mgr, dr
- Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu,Wydzial Prawa,1997
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Prawa i Administracji - mgr
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,Wydzial Prawa i Administracji,1970
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Filozoficzno-Historyczny,1961
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny,1968
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Nauk Spolecznych,1982
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa,1966
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa,1968
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa i Administracji
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa i Administracji,1974
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa i Administracji,1980
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa i Administracji,1981
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa i Administracji,1994
- Uniwersytet im.M.Curie-Sklodowskiej,Wydzial Pedagogiczny,1971
- Uniwersytet im. M. Kopernika, Torun, 1970, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet im. M. Kopernika, Torun, 1975, wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny
- Uniwersytet im. M. Kopernika, Torun, 1983, wydz. Prawa
- Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej - filia w Rzeszowie, Rzeszow, 1984, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej - Filia w Rzeszowie, Rzeszow, 1990, wydz. Prawa i Aministracji
- Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1972, wydz. Humanistyczny
- Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1983, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1985, wydz. Pedagogiki i Psychologii
- Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1986, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie,Wydzial Prawa i Administracji,1968
- Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej,Wydzial Humanistyczny,1972
- Uniwersytet im. Marii Curie Sklodowskiej,Wydzial Prawa,1971
- Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej,Wydzial Prawa,1971
- Uniwersytet im. Marii Sklodowskiej-Curie, filia w Rzeszowie,Wydzial Prawa i Administracji,1981
- Uniwersytet im. Mikolaja Kopernika, Torun, 1989, Wydzial Sztuk Pieknych-Instytut Konserwacji Zabytkow Architektury
- Uniwersytet im. Mikolaja Kopernika w Toruniu,Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi,1979
- Uniwersytet im. Mikolaja Kopernika w Toruniu,Wydzial Humanistyczny,1969
- Uniwersytet Jagiellonski Instytut Filologii Polskiej, Krakow, 1984, Filologia Polska, sp. nauczycielska
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1945, Wydzial Prawa
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1947, wydz. Prawa
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1947, Wydzial Prawa
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1949, Filologia Klasyczna
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1949, wydz. Filozoficzno-Historyczny
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1951, Humanistyczny, sp. filologia polska
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1952, Wydzial Prawa, sp. kryminologiczna i cywilistyczna
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1959, Wydzial Filologiczny, sp. filologia polska
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1960, wydz. Filozoficzno-Historyczny
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1960, Wydzial Filozoficzno-Historyczny, sp. historia
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1964, wydz. Prawa
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1964, Wydzial Prawa
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1967, Prawo
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1969, wydz. Prawa
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1970, Wydzial Prawa
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1971, Prawo Miedzynarodowe Publiczne, sp. radca prawny, sedzia
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1971, wydz. Prawa
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1972, Polonistyka
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1972, Prawo
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1972, wydz. Filologii
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1972, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1972, Wydzial Filozoficzno-Historyczny, sp. etnografia
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1972, Wydzial Prawa - sp. prawo miedzynarodowe
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1972, Wydzial Prawa i Administracji, kierunek prawo
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1974, Filologia Slowianska, sp. jezykoznawstwo, serbokroatystyka
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1974, wydz. filozoficzno-historyczny
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1974, Wydzial Psychologiczny, sp. psycholog kliniczny, masaz leczniczy
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1975, Filologia Germanska
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1976, Wydzial Prawa i Administracji, sp. prawo
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1977, wydz. Prawa
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1977, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1981, wydz. Filozoficzno-Historyczny
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1983, wydz. Prawa
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1983, Wydzial Prawa
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1984, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1985, Wydzial Prawa, sp. prawo cywilne
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1986, Historia
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1986, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1987, Wydzial Chemii
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1987, Wydzial Prawa i Administracji, sp. prawo miedzynarodowe publiczne
- Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie, Krakow, 1984, Nauki Polityczne
- Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie, Krakow, 1985, Wydzial Prawa i Administracji, sp. politolog i historyk
- Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi,1986
- Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Filologiczny,1976
- Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Filologii Polskiej,1972
- Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Filozoficzno-Historyczny - mgr
- Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Filozoficzno-Historyczny,1982
- Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Filozoficzno-Historyczny,1997
- Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii,1974
- Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Prawa - mgr
- Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa,1969
- Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa,1993
- Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr
- Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa i Administracji,1971
- Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa i Administracji,1972
- Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa i Administracji,1977
- Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa i Administracji,1984
- Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa i Administracji,1987
- Uniwersytet Jagielonski,Wydzial Prawa
- Uniwersytet Jagielonski,Wydzial Prawa - Instytut Nauk Politycznych
- Uniwersytet Jagielonski,Wydzial Prawa,1968
- Uniwersytet Jagielonski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr
- Uniwersytet Lateranenski,Wydzial Filozofii,1992
- Uniwersytet Leningradzki, Petersburg, 1978, wydz. Filozofii
- Uniwersytet Leningradzki, Wydzial Filozoficzny - mgr, dr
- Uniwersytet Leningradzki,Wydzial Filozofii
- Uniwersytet Lodzki,Ekonomiczny,1971
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1955, wydz. Filozoficzno-Historyczny
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1957, wydz. Prawa
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1957, Wydzial Prawa
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1963, Filologia Polska
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1963, wydz. Filologii Polskiej
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1966, wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1966, Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi, sp. entomologia
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1966, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, sp. fizyka teoretyczna
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1973, Wydzial Prawa i Administracji, sp. teoria panstwa i prawa
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1977, Filologia Polska
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1977, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1978, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1980, Wydzial Prawa i Administracja, kierunek prawniczy
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1981, wydz. Filologii Rosyjskiej
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1984, wydz. Filologii Polskiej
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1984, Wydzial Humanistyczny, sp. filologia polska
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1988, Wydzial Filozoficzno-Historyczny, sp. historia
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1988, Wydzial Prawa
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1993, historia
- Uniwersytet Lodzki, Lodz, Historia
- Uniwersytet Lodzki, Lodz (V rok studiow), Wydzial Filologiczny sp. teatrologia
- Uniwersytet Lodzki,Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi,1966
- Uniwersytet Lodzki,Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny,1976
- Uniwersytet Lodzki, Wydzial Filologiczny
- Uniwersytet Lodzki,Wydzial Filologiczny
- Uniwersytet Lodzki, Wydzial Filologiczny - mgr
- Uniwersytet Lodzki, Wydzial Filologii Polskiej - mgr
- Uniwersytet Lodzki,Wydzial Filologii Polskiej,1963
- Uniwersytet Lodzki,Wydzial Filologii Rosyjskiej,1981
- Uniwersytet Lodzki, Wydzial Filozoficzno-Historyczny - mgr
- Uniwersytet Lodzki,Wydzial Filozoficzno-Historyczny,1979
- Uniwersytet Lodzki, Wydzial Prawa - mgr
- Uniwersytet Lodzki,Wydzial Prawa,1988
- Uniwersytet Lodzki, Wydzial Prawa i Administracji - mgr
- Uniwersytet Lodzki,Wydzial Prawa i Administracji,1973
- Uniwersytet Lodzki,Wydzial Prawa i Administracji,1976
- Uniwersytet Lodzki,Wydzial Prawa i Administracji,1988
- Uniwersytet Lodzki,Wydzial Prawa i Administracji,1990
- Uniwersytet Lodzki, Wydzial Zarzadzania - mgr
- Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1961, Ekonomia Rolna
- Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1963, wydz. Ekonomii
- Uniwersytet Ludowy,Wydzial Ogolny,1974
- Uniwersytet Ludowy, Wydzial Rolniczy
- Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej - Filia w Rzeszowie, Wydzial Prawa i Administracji - mgr
- Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1965, Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi, sp. matematyczno-przyrodnicza
- Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1968, Wydzial Prawa i Administracji, sp. prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
- Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1970, Wydzial Humanistyczny, kierunek pedagogika
- Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1972, Wydzial Humanistyczny, sp. polonistyka
- Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1974, Wydzial Prawa, sp. prawo sadowe
- Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Rzeszow, 1990, Wydzial Prawa i Administracji, sp. prawo karne
- Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Wydzial Humanistyczny - mgr
- Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Wydzial Prawa i Administracji - mgr
- Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej,Wydzial Humanistyczny,1972
- Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej,Wydzial Humanistyczny,1977
- Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej,Wydzial Humanistyczny,1978
- Uniwersytet Marii Curie Sklodowskiej,Wydzial Prawa,1975
- Uniwersytet Mikolaj Kopernika,Wydzial Humanistyczny,1978
- Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Torun, 1960, Matematyka, Fizyka, Chemia, sp. fizyk
- Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Torun, 1983, Prawo
- Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wydzial Chemii - mgr
- Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wydzial Historyczny - mgr
- Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wydzial Humanistyczny - mgr
- Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wydzial Pedagogiczny - mgr
- Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wydzial Prawa i Administracji - mgr
- Uniwersytet Mikolaja Kopernika,Wydzial Humanistyczny,1981
- Uniwersytet Mikolaja Kopernika,Wydzial Prawa i Administracji,1969
- Uniwersytet Poznanski im. A. Mickiewicza, Poznan, 1966, Prawo
- Uniwersytet Poznanski, Poznan, 1990, Prawo i Administracja
- Uniwersytet Poznanski,Wydzial Historyczny,1973
- Uniwersytet Slaski - Filia w Cieszynie, Wydzial Pedagogiki - mgr
- Uniwersytet Slaski, Katowice, 1969, Wydzial Matemaryczno-Fizyczno-Chemiczny, sp. matematyka
- Uniwersytet Slaski, Katowice, 1971, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Slaski, Katowice, 1975, wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny
- Uniwersytet Slaski, Katowice, 1976, wydz. Prawa
- Uniwersytet Slaski, Katowice, 1976, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Slaski, Katowice, 1976, Wydzial Prawa i Administracji, sp. prawo
- Uniwersytet Slaski, Katowice, 1977, Historia
- Uniwersytet Slaski, Katowice, 1977, wydz. Nauk Spolecznych
- Uniwersytet Slaski, Katowice, 1977, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Slaski, Katowice, 1977, Wydzial Prawa i Administracji, sp. humanistyczna, prawnicza
- Uniwersytet Slaski, Katowice, 1980, Wydzial Prawa i Administracji
- Uniwersytet Slaski, Katowice, 1980, Wydzial Psychologii i Pedagogiki, sp. psychologia
- Uniwersytet Slaski, Katowice, 1981, Wydzial Prawa i Administracji
- Uniwersytet Slaski, Katowice, 1982, wydz. Nauk Spolecznych
- Uniwersytet Slaski, Katowice, 1988, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Slaski, Katowice, 1989, wydz. Nauk Spolecznych
- Uniwersytet Slaski, Katowice, 1991, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Slaski w Katowicach,Wydzial Prawa,1986
- Uniwersytet Slaski w Katowicach ,Wydzial Prawa i Administracji,1986
- Uniwersytet Slaski, Wydzial Filologiczny - mgr
- Uniwersytet Slaski, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny - mgr
- Uniwersytet Slaski,Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny,1970
- Uniwersytet Slaski, Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii - mgr
- Uniwersytet Slaski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr
- Uniwersytet Slaski,Wydzial Nauk Spolecznych,1982
- Uniwersytet Slaski,Wydzial Pedagogiki i Psychologii,1996
- Uniwersytet Slaski, Wydzial Prawa - mgr
- Uniwersytet Slaski,Wydzial Prawa,1976
- Uniwersytet Slaski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr
- Uniwersytet Slaski,Wydzial Prawa i Administracji,1972
- Uniwersytet Slaski,Wydzial Prawa i Administracji,1976
- Uniwersytet Slaski,Wydzial Prawa i Administracji,1977
- Uniwersytet Slaski,Wydzial Prawa i Administracji,1991
- Uniwersytet Slaski, Wydzial Techniki - mgr
- Uniwersytet Szczecinski, Szczecin, 1989, Wydzial Humanistyczny - Instytut Nauk Politycznych
- Uniwersytet Szczecinski, Wydzial Ekonomiczny - mgr
- Uniwersytet Szczecinski, Wydzial Humanistyczny - mgr
- Uniwersytet Warszawski
- Uniwersytet Warszawski - Filia w Bialymstoku, Wydzial Humanistyczny - mgr
- Uniwersytet Warszawski - Filia w Bialymstoku,Wydzial Humanistyczny,1976
- Uniwersytet Warszawski 1978
- Uniwersytet Warszawski,Instytut Socjologii Wydzial Nauk Spolecznych
- Uniwersytet Warszawski, Studium Administracji - mgr
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1949, wydz. Prawa
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1950, Wydzial Filozoficzny, sp. filozofia i socjologia
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1953, Wydzial Prawa, sp. kryminologia
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1954, wydz. Filozofii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1954, Wydzial Humanistyczny, sekcja historii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1954, Wydzial Nauk Spolecznych
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1955, wydz. Historii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1955, Wydzial Prawa, sp. prawo ogolne
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1957
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1957, wydz. Historii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1957, Wydzial Dziennikarski, sp. stosunki miedzynarodowe
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1958, wydz. Historyczny
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1960, Matematyka
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1960, wydz. Matematyczno-Fizyczny
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1961, Fizyka Jadrowa
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1961, Pedagogika Spoleczna
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1961, wydz. Fizyki
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1962, Ekonomia Polityczna - Ekonometria i Cybernetyk Ekonomiczna
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1962, Filozofia, sp. teoria podejmowania decyzji
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1962, wydz. Ekonomii Politycznej
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1962, wydz. Prawa
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1962, Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1962, Wydzial Prawa
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1963, wydz. Filozoficzny
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1963, Wydzial Humanistyczny
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1963, Wydzial Prawa i Administracji, sp. prawnik
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1965, wydz. Neofilologii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1965, wydz. Psychologii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1965, Wydzial Filozofii i Socjologii, sp. socjologia
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1965, Wydzial Psychologii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1966, wydz. Historyczny
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1966, wydz. Prawa
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1966, Wydzial Historyczny, sp. historia najnowsza
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1966, Wydzial Prawa, kierunek prawniczy
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1967, wydz. Filologii Polskiej
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1967, wydz. Matematyczno-Fizyczny
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1968, Matematyka (absolutorium)
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1968, wydz. Prawa
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1968, Wydzial Prawa
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1969, Prawnicze, sp. politologia
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1969, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1970, Instytut Psychologii, sp. psychologia przemyslowa i kliniczna
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1970, wydz. Fizyki
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1970, Wydzial Ekonomiczny
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1970, Wydzial Fizyki, sp. ogolna teoria wzglednosci
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1970, Wydzial Prawa i Administracji, sp. prawo karne
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1970, Wydzial Prawa, sp. prawo miedzynarodowe
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, wydz. Ekonomii i Socjologii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, wydz. Ekonomii Politycznej
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, wydz. Fizyki
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, wydz. Geologii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, wydz. Instytut Nauk Politycznych
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, Wydzial Ekonomii Politycznej, sp. teoria ekonomii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, Wydzial Fizyki, sp. fizyka teoretyczna
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, Wydzial Geologii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, Wydzial Historyczny
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, Wydzial Prawa
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, Wydzial Prawa i Administracji, sp. nauki prawne
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, Prawo
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, wydz. Chemii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, wydz. Filologii Polskiej
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, wydz. Fizyki
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, wydz. Historii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, wydz. Historyczno-Etnograficzny
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, wydz. Nauk Ekonomicznych
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, wydz. Prawa
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, Wydzial Filologii Polskiej
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, Wydzial Fizyki
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, Wydzial Geologii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, Wydzial Historyczny, sp. historia sztuki wspolczesnej
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, Wydzial Nauk Ekonomicznych, sp. ekonomia
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1973, wydz. Socjologii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1974, Instytut Nauk Ekonomicznych, sp. teoria ekonomii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1974, wydz. Historyczny
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1976, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1977, Filologia Polska
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1977, Instytut Nauk Ekonomicznych, sp. teoria ekonomii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1977, wydz. Historii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1977, wydz. Historyczny
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1977, Wydzial Historyczny, sp. historia
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1977, Wydzial Nauk Spolecznych, sp. socjologia wsi i miasta
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1977, Wydzial Polonistyki, sp. kulturoznawstwo
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1978, wydz. Geografii i Studiow Regionalnych
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1978, Wydzial Organizacji i Zarzadzania
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1979, wydz. Prawa
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1979, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1979, Wydzial Fizyki
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1979, Wydzial Polonistyki
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1979, Wydzial Prawa
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1979, Wydzial Prawa, sp. prawo karne
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1980, Prawniczy
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1980, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1980, Wydzial Prawa i Administracji, sp. prawo powszechne
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1981, wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1981, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1981, Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1981, Wydzial Prawa i Administracji, kierunek prawo
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1981, Wydzial Prawa i Administracji, sp. prawo i administracja
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1986, wydz. Dziennikarstwa i Nauk Humanistycznych
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1987, wydz. Historii
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1989, Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Spolecznych, sp. dziennikarstwo
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1990, Instytut Historyczny, sp. edytorska
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1991, Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1991, Wydzial Historyczny
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1992, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, wydz. Prawa
- Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Wydzial Prawa
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
- Uniwersytet Warszawski, Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - mgr
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,1981
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,1982
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,1983
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,1988
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Ekonomii,1972
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Filologiczny,1968
- Uniwersytet Warszawski, Wydzial Filologii - mgr
- Uniwersytet Warszawski, Wydzial Filologii Polskiej - mgr
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Filozofii i Socjologii,1954
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Fizyki,1970
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Fizyki,1971
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Fizyki,1972
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Geologii,1971
- Uniwersytet Warszawski, Wydzial Historii - mgr
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historii,1957
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historii,1971
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historii,1975
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historii,1987
- Uniwersytet Warszawski, Wydzial Historyczny - mgr
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historyczny,1955
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historyczny,1959
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historyczny,1972
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historyczny,1977
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historyczny,1982
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historyczny,1991
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historyczny,1993
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historyczny,1995
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Matematyczno-Fizyczny,1967
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Matematyczno-Fizyczny,1974
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Matematyki,1960
- Uniwersytet Warszawski, Wydzial Matematyki i Fizyki - mgr
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Nauk Ekonomicznych,1973
- Uniwersytet Warszawski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Neofilologii,1964
- Uniwersytet Warszawski, Wydzial Pedagogiczny - mgr
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Pedagogiczny,1962
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Polonistyki,1976
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Polonistyki,1978
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Polonistyki,1990
- Uniwersytet Warszawski, Wydzial Prawa - mgr
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa,1953
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa,1962
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa,1966
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa,1971
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji
- Uniwersytet Warszawski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr
- Uniwersytet Warszawski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr, dr
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1963
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1967
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1969
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1970
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1980
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1981
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1982
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1989
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1991
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1992
- Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1994
- Uniwersytet Warszawski, Wydzial Psychologii I Pedagogiki - mgr
- Uniwersytet Wroclawski, Instytut Nauk Politycznych - mgr
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1953, wydz. Prawa
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1954, wydz. Prawa
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1954, Wydzial Prawa i Administracji, sp. prawo finansowe
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1954, Wydzial Prawa, sp. prawo finansowe
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1962, Wydzial Filologiczny, sp. filologia polska
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1963, Wydzial Prawa
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1965, Prawo
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1965, wydz. Prawa
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1969, Nauki Przyrodnicze, sp. geografia
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1969, wydz. Nauk Przyrodniczych
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1969, wydz. Prawa
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1969, Wydzial Prawa
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1970, prawniczy
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1970, wydz. Filologii
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1970, Wydzial Filologii Romanskiej, sp.romanistyka
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1971, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, sp. fizyka jadrowa
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1974, wydz. Matematyczny
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1976, wydz. Filologii
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1976, wydz. filozoficzno-historyczny
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1977, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1977, Wydzial Filozoficzno-Historyczny, sp. historia nauczycielska
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1978, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1978, Wydzial Prawa i Administracji, sp. administracja
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1979, wydz. Filozoficzno-Historyczny
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1979, wydz. Nauk Politycznych
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1982, wydz. Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1983, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1986, Wydzial Filozoficzno-Historyczny
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1988, wydz. Filozoficzno-Historyczny
- Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1991, wydz. Prawa i Administracji
- Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Filologiczny - mgr
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Filologiczny,1976
- Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Filozoficzno-Historyczny - mgr
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Filozoficzno-Historyczny,1976
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Filozoficzno-Historyczny,1986
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Filozoficzno-Historyczny,1988
- Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Filozofoczno-Historyczny - mgr
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Filozofoczno-Historyczny,1989
- Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny - mgr
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny,1984
- Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii - mgr
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii,1976
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Nauk Politycznych
- Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Nauk Politycznych - mgr
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Nauk Politycznych,1979
- Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Nauk Przyrodniczych - mgr
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Nauk Przyrodniczych,1962
- Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Prawa - mgr
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa,1954
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa,1955
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa,1962
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa,1963
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa,1965
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa,1972
- Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa i Administracji,1976
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa i Administracji,1977
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa i Administracji,1980
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa i Administracji,1986
- Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa i Administracji,1991
- Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Prawa iAdministracji - mgr
- Uniwerystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,Wydzial Filozoficzno-Historyczny,1977
- VI Liceum Ogolnoksztalcace, Bialystok, 1986
- VIII Liceum Ogolnoksztalcace, Lodz, 1969
- Wieczorowe Technikum Rolnicze
- Wojskowa Akad. Med. w Lodzi 1971
- Wojskowa Akad. Techn. w Warszawie 1971
- Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 1958, Wydzial Elektroniki, sp. radiokomunikacja
- WSI w Bydgoszczy 1957
- WSNS,Wydzial Socjologiczno-Polityczny,1977
- Wyzsa Szkola Nauk Spolecznych,Wydzial Socjologiczno-Polityczny,1980
- Wyzsza Szk. Budowy Maszyn w Warszawie 1950
- Wyzsza Szk. Ekonom. w Katowicach 1966
- Wyzsza Szk. Ekonom. w Krakowie 1963
- Wyzsza Szk. Ekonom. w Krakowie 1972
- Wyzsza Szk. Ekonom. w Poznaniu 1969
- Wyzsza Szk. Ekonom. w Sopocie 1961
- Wyzsza Szk. Ekonom. we Wroclawiu 1958
- Wyzsza Szk. Ekonom. we Wroclawiu 1965
- Wyzsza Szk. Inz. w Rzeszowie 1968
- Wyzsza Szk. Inz. w Zielonej Gorze 1976
- Wyzsza Szk. Inzynierska w Rzeszowie 1966
- Wyzsza Szk. Nauk Spol. 1982
- Wyzsza Szk. Nauk Spol. przy KC PZPR 1985
- Wyzsza Szk. Nauk Spol. w Warszawie 1977
- Wyzsza Szk. Nauk Spol. w Warszawie 1979
- Wyzsza Szk. Pedag. w Krakowie 1965
- Wyzsza Szk. Pedag. w Krakowie 1975
- Wyzsza Szk. Pedagog. 1966
- Wyzsza Szk. Pedagog. 1983
- Wyzsza Szk. Pedagog. w Czestochowie 1980
- Wyzsza Szk. Pedagog. w Gdansku 1966
- Wyzsza Szk. Pedagog. w Kielcach 1977
- Wyzsza Szk. Pedagog. w Krakowie 1960
- Wyzsza Szk. Pedagog. w Opolu 1965
- Wyzsza Szk. Pedagog. w Rzeszowie 1970
- Wyzsza Szk. Pedagog. w Slupsku 1978
- Wyzsza Szk. Roln. 1965
- Wyzsza Szk. Roln. 1969
- Wyzsza Szk. Roln. Poznan 1960
- Wyzsza Szk. Roln. w Krakowie 1972
- Wyzsza Szk. Roln. w Lublinie 1964
- Wyzsza Szk. Roln. w Lublinie 1965
- Wyzsza Szk. Roln. w Olsztynie 1958
- Wyzsza Szk. Roln. w Olsztynie 1962
- Wyzsza Szk. Roln. w Poznaniu 1970
- Wyzsza Szk. Roln. w Szczecinie 1971
- Wyzsza Szk. Roln. we Wroclawiu 1961
- Wyzsza Szk. Roln. we Wroclawiu 1966
- Wyzsza Szk. Rolnicza w Poznaniu 1970
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna,1972
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Katowice, 1965, wydz. Przemyslu
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Katowice, 1971, Wydzial Przemyslu, sp. ekonomika
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Krakow, 1972, Ekonomika Produkcji, sp. przemysl
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Krakow, 1972, wydz. Ekonomiki Produkcji Przemyslowej
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna,Ogolnoekonomiczny,1967
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Poznan, 1968, wydz. Ogolno-Ekonomiczny
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Poznan, 1969, wydz. Handlowo-Towaroznawczy
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Poznan, 1969, Wydzial Handlowo-Towaroznawczy
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Poznan, 1972, wydz. Ekonomiki Przemyslu
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Poznan, 1972, Wydzial Ekonomiczny
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Sopot, 1967, Wydzial Morski, sp. organizacja i ekonomika przedsiebiorstw
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Sopot, 1968, wydz. Morski
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Szczecin, 1951, Wydzial Ekonomiczny
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Katowicach, Wydzial Przemyslu - mgr
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Krakowie, Wydzial Produkcji i Obrotu Towarowego - mgr
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Poznaniu - mgr
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Poznaniu, Wydzial Handlowo-Towaroznawczy - mgr
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Warszawie, Wydzial Turystyki i Rekreacji - mgr
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Wydzial Ekonomiki Produkcji - mgr
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna,Wydzial Ekonomiki Produkcji,1972
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Wydzial Handlowo-Towaroznawczy - mgr
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna,Wydzial Handlowo-Towaroznawczy,1968
- Wyzsza Szkola Ekonomiczna,Wydzial Produkcji,1972
- Wyzsza Szkola Gospodarstwa Wiejskiego, Lodz, 1952, Wydzial Rolniczy
- Wyzsza Szkola Handlowa, Poznan, 1953, wydz. Finanse
- Wyzsza Szkola Inzynierska, Bialystok, 1967, wydz. Elektryczny
- Wyzsza Szkola Inzynierska,Elektryczny,1982
- Wyzsza Szkola Inzynierska ,Instytut Nauk Spolecznych, Organizacji i Zarzadzania,1986
- Wyzsza Szkola Inzynierska, Opole, 1974, wydz. Mechaniczny
- Wyzsza Szkola Inzynierska, Rzeszow, 1966, Wydzial Mechaniczny, sp. technologia budowy maszyn
- Wyzsza Szkola Inzynierska, Wydzial Budownictwa Ladowego - inz.
- Wyzsza Szkola Inzynierska,Wydzial Budownictwa Ladowego,1966
- Wyzsza Szkola Inzynierska, Wydzial Elektryczny - mgr inz.
- Wyzsza Szkola Inzynierska,Wydzial Elektryczny,1967
- Wyzsza Szkola Inzynierska,Wydzial Elektryczny,1972
- Wyzsza Szkola Inzynierska,Wydzial Mechaniczny,1975
- Wyzsza Szkola Inzynierska, Zielona Gora, 1986, wydz. Organizacji i Zarzadzania
- Wyzsza Szkola Inzynierskaw Opolu, Wydzial Mechaniczny - inz.
- Wyzsza Szkola Lacznosci i Transportu, Zylina - Czechoslowacja, 1981, Ekonomika Transportu
- Wyzsza Szkola Marketingu i Zarzadzania w Poznaniu, Wydzial Marketingu i Zarzadzania - licencjat
- Wyzsza Szkola Morska w Gdyni, Wydzial Elektryczny - mgr inz.
- Wyzsza Szkola Morska,Wydzial Elektryczny,1975
- Wyzsza Szkola Nauczycielska, Siedlce, 1975, wydz. Matematyczno-Przyrodniczy
- Wyzsza Szkola Nauk Ekonomicznych,Wydzial Ekonomiczny,1978
- Wyzsza Szkola Nauk Spoleczny,Wydzial Polityczno-Socjologiczny,1977
- Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, 1977, wydz. Nauk Spolecznych
- Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych,1979
- Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych w Warszawie, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr
- Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Warszawa, 1977, Politologia
- Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Warszawa, 1977, wydz. Polityczno-Socjologiczny
- Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Warszawa, 1977, Wydzial Nauk Spolecznych
- Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Ekonomiczny - ekonomista
- Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Ekonomiczny - mgr
- Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych,Wydzial Ekonomiczny,1967
- Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr
- Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Socjologiczno-Polityczny - mgr
- Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Socjologiczny - mgr
- Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Spoleczno-Polityczny
- Wyzsza Szkola pedagogiczna - mgr
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Bydgoszcz, 1987, Wydzial Humanistyczny, sp. polonistyka
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Czestochowa, 1977, wydz. Fizyki
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Czestochowa, 1980, Wydzial Pedagogiczny
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Czestochowa, 1991, Filologia Polska, humanistyczny
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Gdansk, 1969, wydz. Humanistyczny
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Kielce, 1979, wydz. Filozoficzno-Historyczny
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Kielce, 1980, wydz. Matematyczno-Przyrodniczy
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Kielce, 1990, Historia
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Kielce, 1990, wydz. Instytut Historii
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Krakow, 1971, wydz. Matematyczno-Fizyczny
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Krakow, 1978, wydz. Geograficzny
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Krakow, 1978, wydz. Humanistyczny
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Krakow, 1990, Wydzial Humanistyczny, sp. historia
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Olsztyn, 1978
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Olsztyn, 1979, wydz. Filologii Polskiej
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Opole, 1975, wydz. Matematyczno-Fizyczny
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Opole, 1981, Fizyka
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Pedagogika Pracy,1986
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Pedagogika Pracy,2000
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Rzeszow, 1970, Filologia Rosyjska, sp. nauczyciel
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Rzeszow, 1970, wydz. Filologii Rosyjskiej
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Rzeszow, 1973, wydz. Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Slupsk, 1978, wydz. Pedagogiczny
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Szczecin, 1982, wydz. Matematyczno-Przyrodniczy
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna TWP w Warszawie - licencjat
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wydzial Pedagogiczny - mgr
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Czestochowie, Wydzial Matematyczno-Fizyczny - mgr
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Krakowie, Krakow, 1977, Humanistyczny
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Krakowie, Wydzial Biologiczno-Geograficzny - mgr
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Krakowie, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Techniczny - mgr
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Krakowie, Wydzial Matematyczno-Fizyczny - mgr
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Olsztynie, Wydzial Humanistyczny - mgr
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydzial Filologii Rosyjskiej - mgr
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie,Wydzial Filologii Rosyjskiej,1970
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Filologiczno-Historyczny,1965
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Filologiczno-Historyczny,1992
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Geografii,1978
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Historii,1989
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Wydzial Humanistyczny - mgr
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna ,Wydzial Humanistyczny,1968
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Humanistyczny,1978
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Humanistyczny,1979
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Humanistyczny,1982
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Humanistyczny,1986
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Humanistyczny,1989
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Humanistyczny,1990
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny - mgr
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny,1965
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Matematyczno-Fizyczny,1971
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Matematyczno-Fizyczny,1975
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Matematyczno-Fizyczny,1977
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Matematyki i Fizyki,1979
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Wydzial Pedagogiczny - mgr
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Pedagogiczny,1980
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Wydzial Pedagogiki - mgr
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Pedagogiki,1978
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Spoleczno-Pedagogiczny,1987
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Zielona Gora, 1977, wydz. Humanistyczny
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Zielona Gora, 1980, wydz. Matematyczno-Fizyczny
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Zielona Gora, 1980, Wydzial Humanistyki Historii
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Zielona Gora, 1981, nauczyciel historii
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Zielona Gora, 1981, wydz. Humanistyczny
- Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Zielona Gora, 1981, Wydzial Pedagogiczny, sp. pedagogika pracy k-o
- Wyzsza Szkola Pedgogiczna,Wydzial Humanistyczny,1981
- Wyzsza Szkola Pegagogiczna,Wydzial Humanistyczny,1997
- Wyzsza Szkola Rolnicza - Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1979, Wydzial Rolniczy
- Wyzsza Szkola Rolnicza - Akademia Rolnicza,Wydzial Lesny,1974
- Wyzsza Szkola Rolnicza, Krakow, 1966, wydz. Rolniczy
- Wyzsza Szkola Rolnicza, Krakow, 1968, wydz. Lesny
- Wyzsza Szkola Rolnicza, Krakow, 1970, wydz. Geodezji
- Wyzsza Szkola Rolnicza, Lublin, 1969, wydz. Weterynarii
- Wyzsza Szkola Rolnicza, Lublin, 1971, wydzial rolny, inzynier rolnik
- Wyzsza Szkola Rolnicza, Lublin, Wydzial Ogolno-rolny
- Wyzsza Szkola Rolnicza, Olsztyn, 1962, Wydzial Rolniczy
- Wyzsza Szkola Rolnicza, Olsztyn, 1968, wydz. Rolny
- Wyzsza Szkola Rolnicza, Olsztyn, 1968, wydz. Zootechniki
- Wyzsza Szkola Rolnicza, Poznan, 1961, Wydzial Rolniczy, sp. uprawa roli
- Wyzsza Szkola Rolnicza, Poznan, 1965, wydz. Hodowli Zwierzat
- Wyzsza Szkola Rolnicza, Poznan, 1970, wydz. Ogolno-Rolniczy
- Wyzsza Szkola Rolnicza, Poznan, 1971, wydz. Ogrodniczy
- Wyzsza Szkola Rolnicza w Olsztynie, Wydzial Rolniczy - inz.
- Wyzsza Szkola Rolnicza w Olsztynie, Wydzial Zootechniczny - inz.
- Wyzsza Szkola Rolnicza w Poznaniu, Wydzial Technologii Drewna - mgr inz.
- Wyzsza Szkola Rolnicza, Wroclaw, 1966, Wydzial Weterynarii
- Wyzsza Szkola Rolnicza, Wroclaw, 1970, wydz. Weterynaryjny
- Wyzsza Szkola Rolnicza,Wydzial Rolny,1958
- Wyzsza Szkola Rolnicza,Wydzial Zootechniczny,1956
- Wyzsza Szkola Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, 1982, Wydzial Rolniczy, sp. zootechnika
- Wyzsza Szkola Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, 1983, wydz. Rolniczy
- Wyzsza Szkola Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Wydzial Rolniczy - mgr inz.
- Wyzsza Szkola Rolniczo-Pedagogiczna,Wydzial Rolniczy,1983
- Wyzsza Szkola Ruchu Zawodowego w Moskwie, Wydzial Ekonomiczny - mgr
- Wyzsza Szkola Ruchu Zawodowego,Wydzial Ekonomiki Pracy,1981
- Wyzsza Szkola Ruchu Zwiazkowego, Moskwa, 1980, wydz. Ekonomiki Pracy
- Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna, Wydzial Pedagogiczny - licencjat
- Wyzsza Szkola Transportu i Lacznosci w Zylinie (CSRS) 1981
- Wyzsza Szkola Transportu i Lacznosci,Wydzial Eksploatacji i Ekonomiki Transportu,1981
- Wyzsza Szkola Transportu i Lacznosci, Zylina Slowacja, 1981, wydz. Eksploatacji i Ekonomiki Transportu
- Wyzsza Szkola Umiejetnosci Spolecznych w Poznaniu, Marketing i Zarzadzanie - licencjat
- Zaklady Techniczne - kurs radio tv, Katowice, 1950
- Zaoczne Zawodowe Studium Nauk Plitycznych dla Dziennikarzy 1979
- Zasad. Szk. Bud. 1975
- Zasad. Szk. Rolnicza 1962
- Zasad. Szk. Zaw. Przem. Okretowego 1977
- Zasad. Szk. Zawodowa 1974
- Zasadn. Szk. Gornicza 1971
- Zasadnicza Szkola Budowlana
- Zasadnicza Szkola Gornicza,1972
- Zasadnicza Szkola Gornicza, Rydultowy, 1963, elektro-mechanik
- Zasadnicza Szkola Metalowa 1953
- Zasadnicza Szkola Metalowa, Oryszew, 1968
- Zasadnicza Szkola Ogolnoksztalcaca, Tczew, 1977
- Zasadnicza Szkola Rolnicza
- Zasadnicza Szkola Rolnicza, Wojnicz, 1960
- Zasadnicza Szkola Rolnicza, Zarzecze, 1965
- Zasadnicza Szkola Wlokiennicza 1962
- Zasadnicza Szkola Zaw. 1969
- Zasadnicza Szkola Zawodowa
- Zasadnicza Szkola Zawodowa,1968
- Zasadnicza Szkola Zawodowa 1972
- Zasadnicza Szkola Zawodowa, Brzozow, 1967
- Zasadnicza Szkola Zawodowa dla Pracujacych, Sanok, 1964
- Zasadnicza Szkola Zawodowa Mechanika Poj.
- Zasadnicza Szkola Zawodowa, Myslowice, 1965
- Zasadnicza Szkola Zawodowa, Nowa Ruda, 1974
- Zasadnicza Szkola Zawodowa Przemyslu Okretowego dla Pracujacych, 1977
- Zasadnicza Zawodowa Szkola Mechanizacji Rolnictwa
- Zasadnicza Zawodowa Szkola Samochodowa
- Zawodowa Szkola Rolnicza, Lowicz, 1974, wydz. rolniczy
- Zawodowa Szkola Rolnicza, Zarzecze, 1979
- Zesp. Szk. Roln. 1983
- Zespol Szkol Budowlanych, Gdansk, 1983
- Zespol Szkol Budowy Ciagnikow,1990
- Zespol Szkol Chemicznych, Bydgoszcz, 1989, Technologia Procesow Chemicznych
- Zespol Szkol Ekonomicznych
- Zespol Szkol Mechanicznych w Chelmie
- Zespol Szkol Mechanizacji Rolnictwa
- Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych nr 3,1998
- Zespol Szkol Rolnicznych - Technikum Hodowlane,1983
- Zespol Szkol Rolniczych
- Zespol Szkol Rolniczych 1985
- Zespol Szkol Rolniczych, Trzcinica, 1983
- Zespol Szkol Zawodowych
- Zespol Szkol Zawodowych nr 88, Zyrardow, 1977
- Zespol Szkol Zawodowych Nr 88, Zyrardow, 1977, techniczne
- Zespol Szkol Zawodowych, Opole, 1976
- Zespol Szkol Zawodowych, Opole, 1977, elektromonter
- Zespol Szkol Zawodowych Szczecinskiej Stoczni Remontowej,1973
- Zespol Szkol Zawodowych Szczecinskiej Stoczni Remontowej, Szczecin, 1973
- Zespol Szkol Zawodowych, Warszawa, 1974
- Zespol Szkol Zawodowych, Warszawa, 1974, slusarz narzedziowy
- Zespol Techniki Gorniczej
- ZSZ przy Szczecinskiej Stoczni Remontowej "Gryfia", Szczecin, 1970, mechanik maszyn i urzadzen okretowych